• 12 december 2024
  • 09:30 tot 11:30
  • Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218, 2015 CK Haarlem

Kerst Sing-in