Array
(
  [Itemid] => 152
  [option] => com_content
  [catid] => 9
  [id] => 12
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Informatie

Wat is Aglow

Aglow International is een wereldwijd netwerk van christelijke vrouwen en mannen en christelijke leiders noemen het een ‘mondiale beweging.’ Aglow is gevestigd in meer dan 180 landen op 6 continenten; de meerderheid van de leiders zijn lokale mensen die Aglow in hun eigen landen leiden. 

Het is een van de grootste interkerkelijke christelijke organisaties wereldwijd, met meer dan 4.600 lokale groepen. In 2009 stemde het internationale bestuur van Aglow ermee in om ook mannen op te nemen in de organisatie en op dat moment is ook de missie van Aglow gewijzigd. 

Naar schatting zijn er zo’n 200.000 vrouwen en mannen die elkaar regelmatig ontmoeten in kleine groepen, het hart van de organisatie. Lokale groepen kunnen bestaan uit alleen vrouwen, alleen mannen, of echtparen, afhankelijk van de keuze van deelnemers en culturele tradities.  Groepen kunnen gebaseerd zijn op gezamenlijke zoals outreach, gebed of studie. 

Je voelt de hartslag van Aglow door deze lokale groepen. De verbinding met elkaar in eerlijke relaties is krachtig. Op deze plek worden mensen aanvaard zoals ze zijn en kunnen zo groeien in heelheid. 

Wereldwijd zijn er meer dan 21.000 Aglow leiders die verantwoordelijk zijn voor het werk van Aglow. Zo’n 17 miljoen mensen worden elk jaar bereikt via Aglow groepen. 

Aglow deelnemers bieden op talloze plekken praktische hulp en delen Gods liefde. Concrete voorbeelden zijn hulp aan moeders en weeskinderen met aids in Afrika, het verstrekken van voedsel, kleding en onderdak aan degenen die hiervoor zelf niet kunnen zorgen. Aglow groepen beïnvloeden hun gemeenschappen door uit te reiken aan mensen die in de gevangenis zitten en in bejaardentehuizen en psychiatrische inrichtingen; aan alleenstaande moeders en werkende vrouwen. Alles begint met de buren naast de deur. 

Aglow is de afgelopen jaren snel gegroeid, met uitbreiding in landen van Centraal-Azië, Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Aglow is in Europa gevestigd in alle grote landen.

Wat betekent de naam Aglow?

De naam AGLOW komt uit de bijbel, waar in Romeinen 12:11 in een Engelse vertaling staat: ‘Be aglow and burning with the spirit’. In het Nederlands: ‘Weest vurig van geest’.

Waar komt Aglow vandaan

In 1967 begonnen vier vrouwen in Seattle, Washington, in de Verenigde Staten aan de keukentafel met de voorbereiding van een bijeenkomst voor en door christenvrouwen. Alle vier hadden zij een verandering in hun persoonlijke leven meegemaakt door de Heilige Geest. Wat zij gevonden hadden, wilden zij ook aan anderen doorgeven.

Die eerste bijeenkomst werd bezocht door 150 vrouwen. Het vlammetje verspreidde zich en na Canada en Nieuw Zeeland bereikte het in 1974 ook Nederland en kon men met recht spreken van een ‘Network of caring women’. Het groepje van vier vrouwen is uitgegroeid tot een een krachtige wereldwijde organisatie. 

Het internationale hoofdkwartier van Aglow is gehuisvest in Washington, in de Verenigde Staten. Een team van medewerksters is daar dagelijks bezig met de taken die nodig zijn om Aglow wereldwijd te doen functioneren. Een internationaal bestuur van vrouwen en mannen, afkomstig uit alle werelddelen leidt de organisatie en zet de koers uit voor Aglow International.

Aglow International

Informatie over Aglow wereldwijd vind je op de website Aglow International.