Naam: Aglow Nederland
Fiscaal nummer/RSIN: 816759832
Kamer van koophandel: 41188586

Contactgegevens

Contactgegevens vind je onder Contact.

Visie

Informatie over Aglow Nederland vind je onder het kopje Visie.

Bestuur

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

  • J.P. Kamp-Hoegee, presidente
  • H. Loppé-Lodder, secretaris
  • A.J. Pol, penningmeester
  • E.E. Veldhuizen-Koelewijn

Het bestuurswerk is vrijwilligerswerk.

Financiële verantwoording