Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 972
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Het altaar van Gods liefde

Hij Ziet Jou

In Mattheüs 9 lezen we over een vrouw, en onmiddellijk valt ons op dat ze anoniem is. Ze is een vrouw zonder naam, zonder gezicht in de menigte van diegenen die zich om Jezus heen scharen.

Deze zieke anonieme vrouw moet broodmager geweest zijn na een bloeding die twaalf jaar geduurd had, die haar naar de wet onrein verklaarde. Ze kon zich niet aan de voeten van Jezus werpen en haar klacht uiten. Haar bescheidenheid, nederigheid en onreinheid, evenals de druk van de menigte maakte direct contact onmogelijk. Vandaar dat haar gretigheid, haar nood en ongemak haar ertoe bewoog zich uit te strekken om, op onopvallende manier, de zoom van zijn kleed aan te raken.

Luister naar het verhaal:

En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat ze daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan. 'Want', zei ze, 'als ik maar Zijn kleed aanraak, zal ik beter worden.'

Stel je voor, die zwakke dunne vingers, die in wanhoop grepen, toch vol vertrouwen dat ze Zijn kleed zou vinden. Haar ziekte was chronisch, toch met het restje kracht dat ze nog had in haar magere lichaam, wist ze dat als ze maar een deel van Zijn kleed kon aanraken, al was het maar de zoom ...

En toen ze het deed, droogde de bloeding binnen in haar op, onmiddellijk!

In een ogenblik voelde ze dat haar lichaam weer normaal werd. Ze was genezen van haar aandoening!

Onmiddellijk wist Jezus ook dat er iets krachtigs gebeurd was. Hij zei: 'Wie heeft Mijn kleed aangeraakt?' Maar Zijn discipelen zeiden tot Hem: 'U ziet toch dat de menigte om U heen dringt en U vraagt: 'Wie heeft Mij aangeraakt?' Misschien was het feit dat zij Hem aanraakte onopgemerkt gebleven bij de omstanders, maar een aanraking in geloof kan voor Hem niet verborgen blijven!

En Hij keek rond om te zien wie dit gedaan had en al gauw zag Hij haar … De Dokter zag de patiënt!

Maar de vrouw bekende, bang en bibberend, onmiddellijk dat zij Zijn kleed had aangeraakt en vertelde Hem alles.

Zijn antwoord was liefdevol en persoonlijk; Hij sprak woorden van bevestiging tot deze anonieme onbekende vrouw. Hij noemde haar 'Dochter!', wat een liefdevolle term. Hij is persoonlijk, niet toevallig, niet algemeen, zoals je een menigte toespreekt. Hij keek haar in de ogen en noemde haar 'Dochter'.

Hij zei tegen haar: 'Dochter, je geloof heeft je gezond gemaakt. Ga heen in vrede en wees genezen van je aandoening.' Markus 5:25-34

Haar last van twaalf jaar was weggedaan. Ze was vrij om in comfort en vrede te leven… volkomen hersteld. 

Verbind je met Hem

Let op het feit dat ze zich uitstrekte om de zoom van Zijn kleed AAN TE RAKEN.
Het woord aanraken betekent VERBINDEN MET.

Ze raakte Hem niet zomaar even aan ... een heel nodige aanraking van Jezus … Ze verbond zichzelf met Hem. Alleen in ons verbinden met Jezus kan er volmaakte genezing komen. We willen niet zomaar een aanraking hier en daar. We willen Hem helemaal in ons leven.

Tegenwoordig zijn er velen die 'issues' (dingetjes) hebben. Bij deze vrouw was het fysiek. Maar de aanraking van Jezus is niet beperkt tot een bepaald gebied van nood. Het is tijd voor ons, man of vrouw, maakt niet uit, om nederig tot Hem te komen, om te komen met de soort wanhoop die deze vrouw moet hebben gevoeld. Ze had alles wat ze had gespendeerd om genezing te vinden voor waar zij aan leed. Niets was er te vinden … Totdat ze tot Jezus kwam.

Ik weet nog dat Asher Intrater, die afgelopen september voor ons sprak in Jeruzalem, zei: 'Als je naar de wereld om ons heen kijkt met al haar explosieve noden, als je naar je eigen situatie kijkt en persoonlijke teleurstellingen, verdriet, en nog steeds wacht op een oplossing, dan worden we ons ervan bewust dat alleen een Goddelijke ontmoeting, een aanraking van de Hemel, een verschil kan maken.'

Dit is een tijd waarin God Zijn volk voorbereidt. Hij reinigt en geneest ons van al die 'issues'. Leg jezelf op het altaar van Gods liefde en sta Hem toe je te bevrijden van alle overblijfselen van het vlees die nog zijn in je leven. RAAK HEM AAN. VERBIND jezelf met Hem. Sta Hem toe je te reinigen, je heel te maken.

Heel betekent: Vrij van wonden of gekwetst zijn. Hersteld. Vrij van fouten of gebreken. Fysiek gezond. Compleet.
Wij zeggen Ja, Jezus! U bent gestorven om elk element van heelheid waar te maken in ons leven.  

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

oktober 2019

Aglow International