Nieuws

De Aglow afdeling ligt stil omdat de zaal gesloten is. We hadden al een Lighthouse en als alternatief zijn we van start gegaan met een tweede Lighthouse.

We hebben per keer 10 à 15 gasten .
Voor informatie : Alice van “t Wout 0172891022
Henny Loppé 0172472731

Ochtend Ligthouse
De ochtend lighthouse houden we op 9 februari en op 9 maart. We starten om 9.30u met koffie en thee en het programma begint om 10 uur.  We nemen tijd voor gebed en verbinding met elkaar.
We komen samen in de Jozefzaal Paradijsweg 3, Alphen a/d Rijn.

Klik hier voor de bijeenkomsten van de ochtend Lighthouse

Avond Ligthouse
De avond Lighthouse houden we op 19 januari, 24 februari en 23 maart.
We starten om 19.30u met koffie en thee. Het programma begint om 20.00u .
De avonden houden we in de Rehobothschool. Anna van Burenlaan 24 in Alphen a/d Rijn.

De bijeenkomsten van de avond Lighthouse staan hieronder vermeld.

Info algemeen

Aglow voor vrouwen en mannen van deze tijd,
Dichtbij huis, verrassend, in beweging, plek van Gods liefde, ruimte voor ontmoeting, een plaats waar je welkom bent.

Elke 1e dinsdagavond van de maand hebben we een bijeenkomst.
Koffie en thee vanaf 19.30 uur, en aanvang 20.00 uur
De toegang is gratis.
Er wordt een liefdegave opgehaald voor de onkosten.

Aglow Alphen a/d Rijn heeft Hongarije als adoptieland.
Tijdens de bijeenkomst verkopen we zelfgemaakte fotokaarten, waarvan de opbrengst naar Aglow Hongarije gaat.
Ook is een boekentafel aanwezig.

Adresgegevens
Gebouw van het Leger des Heils
Zonneweg 3
2402 BE Alphen aan den Rijn
het gebouw is rolstoel toegankelijk

Team
Alice van ’t Wout, presidente
Willy van der Veen, vice-presidente en secretarresse
Liesbeth Swart, PR en hoofd gastvrouwen
Lenie Wanninkhof, penningmeester

E-mailadres: Aglow Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer: 0172-891022
Facebook: Aglow Alphen aan den Rijn

Giften
U kunt een gift voor onze afdeling, Aglow Alphen a/d Rijn, overmaken op: NL 83 RABO 0173881149