Bijeenkomsten
Aglow Apeldoorn bestaat meer dan 36 jaar, een bloeiende afdeling met vele trouwe bezoeksters vanuit allerlei kerkelijke gezindten. We huren een mooie zaal in ‘De Hofstad’ in Apeldoorn Zuid.
Ook mogen we regelmatig nieuwe bezoeksters ontvangen jong en oud en er tussenin.

Elke 3e dinsdagochtend van de maand van september t/m juni. Soms een mannen/vrouwenavond, deze kondigen we bijtijds aan.

Verloop bijeenkomst
Vanaf 9.00 uur worden de bezoeksters ontvangen in de ruime hal, waar koffie en thee geschonken wordt en gelegenheid is voor ontmoeting en snuffelen bij de boekentafels met Aglow-uitgaven en tweedehands boeken. Soms hebben we ook een cadeautafel om ons adoptieland Polen een extra gift te kunnen doen.

Om 9.30 start de dienst met een openingswoord en gebed door één van de bestuursleden. Er is ook een collecte, waarvan we o.a. onze prachtige zaal betalen.

Kie Welmers leidt de aanbidding. Hierna komt de spreekster, meestal uit de eigen Aglow gelederen haar Bijbelse boodschap brengen. Tussen 11.30 en 12.00 uur is er ruimte voor nazorg, gesprek, gebed en ontmoeting. Ook is het mogelijk een gebedsbriefje in te vullen. Het Aglow-team bidt hier een maand lang voor. Regelmatig worden we bemoedigd door gebedsverhoringen.

Adresgegevens
De Hofstad
Hofveld 52
7331 KE Apeldoorn

Team Apeldoorn
Ons team bestaat uit 4 bestuursleden, 2 gastvrouwen, een aanbiddingsleidster.

  • Cilia Sekreve – hoofd gastvrouwen
  • Grietje Hoekstra -vice-voorzitter
  • Bep Breedijk – penningmeester en gastvrouw
  • Joanne Kervel – secretaris en voorzitter
  • Thea Kolkman – gastvrouw Kie Welmers, gastvrouw en aanbidding
  • Cynthia Schaafsma – gastvrouw en publiciteit

Gebedsteam
We hebben een gebedsteam van zes bezoeksters die samen met ons team bidden voor de afdeling Apeldoorn, Nederland, Israël en moslims:
Petra Blijleven, Marjan van Vliet, Carin Dijkstra, Mirelva Pelamonia, Liesbeth Johnson en Lydia van Dijk

E-mailadres: Aglow Apeldoorn
Telefoonnummer: 055-5427202

Giften
Giften kunt u overmaken op IBAN NL48RABO148343619 onder vermelding van Aglow Apeldoorn.