Aglow Breda

Jaarthema Aglow 2020-2021: Lord You said

In een tijd waarin erg veel meningen en waarheden op ons afkomen, is het geweldig dat we een sprekend God dienen, die ons Zijn Woord gegeven heeft, vol van Zijn waarheid!

Veel dingen die we om ons heen horen kunnen angst, zorgen of twijfel brengen. In Phil. 4: 6,7 lezen we: “Wees in geen ding bezorgd maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Het vraagt wel geloof en vertrouwen van ons dat Zijn woord echt betrouwbaar is.

WANNEER – 3e dinsdagochtend van de maand

TIJD – vanaf 09.15 uur is er inloop met koffie en thee, we starten om 9.30 uur. De ochtend duurt tot ongeveer 11.45 uur.

WAT kun je verwachten? Er is ruimte voor:

• ontmoeting
• lofprijs en aanbidding
• uitleg van Gods woord
• persoonlijk gebed

We komen bij elkaar volgens de richtlijnen van het RIVM; de afstand van 1,5 m is gewaarborgd en verder zijn er in de Biesdonk onder andere afspraken gemaakt m.b.t. de verplichte looproute, bezoekerslimiet, de hygiëne en bezoekersregistratie.

We hopen je spoedig te ontmoeten bij Aglow Breda.
Jij bent van harte WELKOM!

Adresgegevens
Gemeenschapshuis de Biesdonk
Belgiëplein 8
4826 KT Breda

Team
Zwanetta Gommans
Kitty van Dartel
Marleen Stehouwer
Magda Jacobs

Giften
Giften kunt u overmaken op:
IBAN NL 79 RABO 0153 2578 57 t.n.v. Stichting Aglow Nederland/Breda