Aglow Eindhoven

Verlang je naar meer glans en vreugde?
God geeft het vanuit Zijn overvloed.
Hij trekt je aan Zijn Vaderhart.
Hij vernieuwt je dag aan dag.
Kom en proef de goedheid van de Heer.

Mag God ook op jouw hart schrijven en vertellen van Zijn grote liefde?

Op onze Aglow ochtenden:
Loven en prijzen we onze Heer.
Ontvangen we verschillende spreeksters.
Er is gelegenheid voor gebed en persoonlijk gesprek

Wij zien uit naar je komst.
Mannen zijn ook welkom.

09.15u   Ontvangst met koffie en thee.
09.45u   Aanvang
12.00u   Afronding

Locatie:
De Fontein
Wegendoornlaan 2B
5646 AC Eindhoven

U kunt een gift overmaken naar:
NL 17 RABO 0134 9544 91
t.n.v. Stichting Aglow Nederland/Eindhoven

Team Eindhoven
Meer info: 06 4344 6386