Jaartekst:
Romeinen 12 vers 4 en 5 uit de Herziene Statenvertaling:
Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.

Nieuw seizoen, nieuwe locatie en nieuwe doordeweekse dag!!!

Vanaf nu elke 4e dinsdagochtend van de maand!
Uitzondering: de maand december.

Gideongebouw
Prins Hendrikstraat 16
2678 JH Naaldwijk

Bijeenkomsten:
Iedere 4e dinsdagochtend van de maand (uitgezonderd december) hebben we een Aglow ochtend. Daar nemen we tijd om God groot te maken door lofprijs en aanbidding. Een spreekster deelt het Woord met ons met het doel te groeien in ons geloof en om te bemoedigen. Na de ochtend is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Vanaf 9.10 uur is er koffie en om 9.30 uur gaan we beginnen.
Het duurt ongeveer tot 11.30 uur. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom!

Aglow Naaldwijk heeft Israël als adoptieland. Hiervoor verkopen we op de bijeenkomsten allerlei spulletjes. De opbrengst gaat naar vrouwen in Israël.
Tevens kunt u zelfgemaakt kaarten kopen voor diverse gelegenheden.

Team:
Het team bestaat uit de volgende personen:

  • Esther Vreugdenhil – voorzitster
  • Jacqueline van der Weiden – bestuur
  • Loes Vonk – bestuur
  • Marlene Otte – bestuur
  • Ester N’Guessan – pianiste
  • Monique Plasmans – gastvrouw
  • Francella van der Stel – gastvrouw
  • Sabine van Rijn – gastvrouw

E-mailadres, Aglow Naaldwijk
Facebook: Aglow Naaldwijk
Meer info: 0624979549

Giften:
Mocht u een gift willen overmaken voor onze afdeling dan kan dat naar:
Aglow Naaldwijk
IBAN: NL12RABO 0166 8780 57