Jaartekst:
1 Korintiërs 3 : 9
Want Gods medearbeiders zijn wij;
Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

Gideongebouw
Prins Hendrikstraat 16
2678 JH Naaldwijk

Bijeenkomsten:
Iedere 4e dinsdagochtend van de maand (uitgezonderd december) hebben we een Aglow ochtend. Daar nemen we tijd om God groot te maken door lofprijs en aanbidding. Een spreekster deelt het Woord met ons met het doel te groeien in ons geloof en om te bemoedigen. Na de ochtend is er gelegenheid voor persoonlijk gebed.

Vanaf 9.10 uur is er koffie en om 9.30 uur gaan we beginnen.
Het duurt ongeveer tot 11.30 uur. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom!

Team:
Het team bestaat uit de volgende personen:

 • Esther Vreugdenhil – voorzitster
 • Jacqueline van der Weiden – bestuur
 • Loes Vonk – bestuur
 • Marlene Otte – bestuur
 • Ester N’Guessan – pianiste
 • Monique Plasmans – gastvrouw
 • Francella van der Stel – gastvrouw
 • Sabine van Rijn – gastvrouw

 

E-mailadres, Aglow Naaldwijk
Facebook: Aglow Naaldwijk
Meer info: 0624979549

Giften:
Mocht u een gift willen overmaken voor onze afdeling dan kan dat naar:
Aglow Naaldwijk
IBAN: NL12RABO 0166 8780 57

Bijeenkomst Naaldwijk

 • 26 maart 2024
 • 09:30 tot 11:30
 • Gideongebouw, Prins Hendrikstraat 16, 2678 JH Naaldwijk

Ontmoeting met elkaar, maar bovenal met onze God

Bijeenkomst Naaldwijk

 • 23 april 2024
 • 09:30 tot 11:30
 • Gideongebouw, Prins Hendrikstraat 16, 2678 JH Naaldwijk

Tine de Bruin en Jacomine van Iwaarde

Bijeenkomst Naaldwijk

 • 28 mei 2024
 • 09:30 tot 11:30
 • Gideongebouw, Prins Hendrikstraat 16, 2678 JH Naaldwijk

Ontmoeting met elkaar, maar bovenal met onze God

Bijeenkomst Naaldwijk

 • 25 juni 2024
 • 09:30 tot 11:30
 • Gideongebouw, Prins Hendrikstraat 16, 2678 JH Naaldwijk

Ontmoeting met elkaar, maar bovenal met onze God