Mededeling over de toekomst van Aglow Den Bosch 

Al enige tijd ervaren we in Aglow (in Nederland en ook in Den Bosch) dat de oude vormen (bijeenkomsten met aanbidding, spreekbeurt, voorbede) van Aglow aan het veranderen zijn en dat God ons leidt naar nieuwe manieren van Aglow zijn. 

Op sommige plekken in Nederland zijn er al nieuwe initiatieven ontstaan na zoeken en bidden van de teams. 

Ook wij als team Den Bosch hebben al biddend en zoekend de overtuiging gekregen dat we niet verder moeten en willen gaan in de vorm die we 26 jaar lang in praktijk gebracht hebben: elke maand van september tot en met juni een bijeenkomst. 

Hoe we in de toekomst verder gaan, is ons nu nog niet duidelijk, daarom nemen we het komend seizoen de tijd om als team twee keer per maand samen te bidden en te ontvangen hoe God ons wil inzetten voor zijn plan. 

Als we nieuwe plannen hebben gekregen, zullen we jullie daar t.z.t. van op de hoogte stellen.  

We zien er vol verwachting naar uit hoe Gods Geest ons gaat leiden: Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. Psalm 27:14 

Brenda, Karin en Hermien