Aglow Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief januari 2021

De Heer Jezus zegt in Matheus 7:7 tegen Zijn discipelen: ‘Bid en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opgedaan worden.’ En Hij bevestigt dit met de woorden: ‘Want … een ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt die vindt; en wie klopt, zal opengedaan worden.’

Het woordje want is een sterke herhaling en bevestiging van wat Hij zegt. Ook dit jaar 2021 kunnen we vol vertrouwen alle noden bij God neerleggen en op Zijn tijd hulp verwachten. (Hebreeën 4:16)

Veel zegen toegewenst in 2021!

Klik hier om de Nieuwsbrief van januari te openen

Nieuwsbrief december 2020

Leven vanuit Zijn vrede!
‘Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u’, zegt de Here Jezus tegen de discipelen in Zijn aankondiging dat Hij naar de Vader zal gaan. Tevens vertelt Hij, dat de Vader de Heilige Geest zal sturen als Trooster. Wat een liefde en zorg voor hen en ook voor ons twee eeuwen later. In en door Zijn vrede kunnen we verwachtingsvol het nieuwe jaar tegemoet treden.

Klik hier om de Nieuwsbrief van december te openen

Nieuwsbrief oktober 2020

Lord You Said
In een tijd waarin erg veel ‘meningen en waarheden’ op ons afkomen, is het geweldig dat we een sprekend God dienen, die ons Zijn Woord gegeven heeft, vol van Zijn waarheid! Veel dingen die we om ons heen horen kunnen angst, zorgen of twijfel brengen. In Efeze 4: 6,7 lezen we: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’ Het vraagt wel geloof en vertrouwen van ons dat Zijn woord echt betrouwbaar is.
‘Lord You Said’ is het nieuwe jaarthema van Aglow NL en je zult er meer over lezen in de komende Nieuwsbrieven.

Klik hier om de Nieuwsbrief van oktober te openen