Aglow Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief oktober 2021

Wat een kracht kan er uitgaan van het Woord van God, soms springt één tekst eruit en raakt je diep. Ik las Spreuken 18 en vers 10 zegt: ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen en is veilig.’ Toen ik erover na ging denken, zag ik het volgende: in een sterke toren kun je omhoog klimmen en op de omstandigheden neerkijken. 

Ik begon de naam van Jezus uit te spreken, over mijn familie, over Aglow, over ons land. Zijn naam is kracht, Zijn naam is genezing, Zijn naam is Leven!

Hij roept ons op om Zijn naam te brengen bij hen die verstrikt zijn geraakt in de leugens van satan, bij hen die Hem nog niet kennen als Verlosser en Redder. Zij zitten vaak vast in hun eigen toren, maar laten we in gebed de naam van Jezus over hen uitspreken.

Zijn naam is kracht, Zijn naam is genezing, Zijn naam is Leven!

Klik hier om de Nieuwsbrief van oktober te openen

Nieuwsbrief september 2021

Het nieuwe thema van Aglow NL voor het komende seizoen komt uit Zacharia 4 vers 6: ‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest’, zegt de Heere van de legermachten.

In het Oude Testament worden we al gewezen op de hulp van Gods Geest en om niet te vertrouwen op eigen kracht. Dat vraagt overgave aan Hem. Hij zal ons leren om Zijn vrucht voort te brengen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij gaat ons van binnenuit veranderen, waardoor we steeds meer op Jezus gaan lijken!! Hoe mooi is dat!

Klik hier om de Nieuwsbrief van september te openen

Nieuwsbrief juni 2021

Bij Zijn Hemelvaart geeft Jezus de opdracht om van Hem te getuigen. Het boek Handelingen vertelt ons hoe de discipelen met kracht getuigen en rondgaan in Jeruzalem, Samaria en de wereld. Het woord getuigen kan zwaar klinken. Maar vertellen wat er veranderd is in je leven, doordat je Jezus leerde kennen, maakt het persoonlijk en brengt het naar deze tijd. Het is jouw verhaal en getuigenis over je relatie met Hem en daar kan niemand iets tegen in brengen!! Sterker nog, wat er veranderde in jouw leven, is ook beschikbaar voor een ander.

Laten we bidden voor vrijmoedigheid van de Heilige Geest en uitzien naar veel ontmoetingen waarin we ons getuigenis / verhaal kunnen delen.

Klik hier om de Nieuwsbrief van juni te openen

Nieuwsbrief mei 2021

‘Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’, zegt de Here Jezus in Matheus 28: 20 tegen de discipelen bij Zijn Hemelvaart. Ook voor ons in deze tijd een krachtige belofte! Hij is niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen bij ons. Elke dag opnieuw kunnen we bij het opstaan danken voor Zijn aanwezigheid. Deze woorden sluiten aan bij Zijn oproep om het goede nieuws door te geven wat Jezus door Zijn lijden, sterven enopstanding heeft bewerkt. We hebben een boodschap van hoop!!  Ieder van ons heeft een eigen verhaal over wat er veranderd is in ons leven, toen we Jezus leerden kennen en volgen. Laten we het goede nieuws doorgeven!

Klik hier om de Nieuwsbrief van mei te openen

Nieuwsbrief april 2021

De natuur ontluikt en komt tot leven. God laat het mooie wat Hij erin gelegd heeft naar buiten komen. Zo roept Hij ook jou op om volop te leven en te voorschijn te komen. Jij mag er zijn en God geeft jou ruimte om te bewegen. Hij daagt je uit om met Hem op weg te gaan en verder te trekken. In Hem is leven en ruimte, niets houdt Zijn plannen tegen. God heeft hoop en toekomst voor de wereld waarin we leven. Hij gaat door en jij mag deel zijn van Zijn plan. Gods hand is op je leven en Hij leidt jou elk dag opnieuw. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van april te openen

Nieuwsbrief maart 2021

In deze lijdenstijd voor Pasen staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. ‘Het is volbracht’ waren Zijn laatste woorden aan het kruis en het voorhangsel in de tempel scheurde! Hij heeft ervoor gekozen de wil van de Vader te doen en de zonden van deze wereld, onze zonden en tekortkomingen, op zich te nemen en aan het Kruis te sterven. Halleluja! De weg naar de Vader is open! Wat een LIEFDE!

Klik hier om de Nieuwsbrief van maart te openen

Nieuwsbrief februari 2021

‘Ik ben het Licht van de wereld, wie Mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

Velen hoor je zeggen: ‘Waar moet het toch heen met ons land of met mijn bedrijf.’ We leven in een tijd die donker en verdrietig kan zijn voor alleengaanden, gezinnen, studenten en middenstanders.

Het licht van de Here Jezus doet mij denken aan Psalm 119 waar staat dat Zijn woord een licht op ons pad is. Als ik licht op mijn weg heb, weet ik waar en hoe ik kan lopen. Mijn weg kan moeilijk zijn, maar door het licht weet ik waar ik mijn voetstappen kan zetten.

Wat is het belangrijk om in deze tijd het Licht, de leiding van Jezus in je leven te ontvangen. In onze moeite en verdriet mogen we erop vertrouwen dat Hij ons verder brengt, dat we het licht van het leven in ons hebben. Dat geeft elke dag hoop en vertrouwen om verder te gaan!!  En als kinderen van het Licht kunnen we ook weer anderen bemoedigen op hun weg! 

Klik hier om de Nieuwsbrief van februari te openen