Gloednieuw!

Christenen zijn innerlijk gloednieuwe mensen
De Heilige Geest geeft hun nieuw leven en zij zijn niet meer hetzelfde! We worden niet ‘hervormd’, heropgevoed of omgeschoold; een christen is een nieuwe schepping, die één is met Christus, want die band met Hem is onmisbaar. We beginnen niet zomaar een nieuw hoofdstuk in ons leven; wij beginnen een heel nieuw leven met een nieuwe Meester. God brengt ons bij Zich terug, doordat Hij de zonden uitwist, ons vergeeft en ons rechtvaardig maakt. We zijn voor God niet langer vreemdelingen of vijanden, mits we op Hem vertrouwen.

Een prachtig lied beschrijft dit                                                                                                  
Toen ik luisterde naar het lied van Reyer en Sera Noa ‘Wat Hij deed’, werd ik zo blij en dan dringt het tot je door wat Hij deed voor jou en mij:

Zie op het kruis van Golgotha, heeft Hij alle schuld voldaan. Jezus heeft de prijs betaald. Kijk bloed en water vloeit voor mij. Als genade uit zijn zij. Jezus’ maakt mij vrij!

Voor wat Hij deed …, alle glorie en de eer aan Hem alleen. Mijn zonden vergeven, mijn toekomst de hemel. Ik prijs God voor wat Hij deed …

Nu op de troon van Majesteit, is voor Hem een plaats bereid. Waar Hij heerst in eeuwigheid. Zing Halleluja voor de Heer. Voor de Koning die regeert. Hij verdient de hoogste eer!

De kans die ons hierdoor gegeven wordt door Jezus’ offer. Met Pasen liet God leven en dood overwinnen door Zijn genade voor ons. Jezus maakt het goed tussen ons en God, als wij maar in Hem geloven. Paulus beschrijft dit ook in Filippenzen 3.

Iedereen kan het met God in orde maken                                                                                
En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 2 Kor:15-21 (HSV)

Het maakt niet uit waar je bent, in welke positie of omstandigheden dan ook! Als je beseft wat Hij deed voor jou en mij dan kan je altijd dankbaar zijn omdatwe uitkijken naar de toekomst; naar de weg die al voor ons klaar ligt. 

En nu mogen we ons weer verheugen op het Pinksterfeest! De voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest in ons. Dé verzekering dat God ons een splinternieuw lichaam zal geven bij de opstanding. Er is hoop voor onze toekomst. De dood heeft niet het laatste woord en het eeuwige leven is een gift op grond van Gods genade! Hij verdient de hoogste eer! 

Maak het persoonlijk:
Voel jij je ook innerlijk nieuw gemaakt doordat je een nieuwe mens geworden bent?… of bid ervoor.

Anita Bangma