Heilig ons Heer

Op een recente bestuursvergadering keken we naar een van de video’s van Dutch Sheets. Terwijl we keken hadden we het gevoel dat we een tijd van gebed moesten hebben. Dus we baden, we aanbaden en we deelden Bijbelteksten. De aanwezigheid van de Heer was zo sterk. Het was een heilige tijd.

Een van de teksten die we deelden is de bekende uit Johannes 17:17, waar Jezus tegen de Vader zegt: ‘Heilig hen dan door Uw waarheid….’ Dat zegt Hij ook in dit uur.

Als navolgers van Jezus weten we dat Hij tot ons spreekt, maar er is een gevoel van ‘Wat zegt U tegen mij? Is er iets dat U in orde wilt brengen in mijn leven?’ Ik wil zeggen dat Hij ons weer ergens attent op wil maken. Het zou kunnen dat wat de Heer deze keer zegt een andere kant uitgaat, maar de essentie van de waarheid is daar.

De Bijbel gaat verder en zegt: ‘Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden.’ Stel je eens voor wat jouw reactie zou zijn als je de Heer hoort zeggen: ‘Ik zend jou.’

Je zou misschien zeggen: ‘Ik ga nergens heen. Ik laat mijn werk achter en ga naar huis. Ik ga boodschappen doen, maar ik ga nergens heen want we zijn in een lockdown. We kunnen nergens heen.’

Misschien is er een boodschap in je antwoord; iets in ons persoonlijk leven, in ons eigen huis, waar we wonen of op ons werk. De plaatsen waar we aan gewend zijn en waar we niet vandaan kunnen gaan. Hij zegt: ‘Ik heb je nu hier. Luister naar Mijn stem. Luister naar Mij. Ik ga iets veranderen.’

Daar moet ik om huilen. Want het is iets heel kostbaars dat God toelaat en doet in ons leven.

Probeer de sleutel

Toen ik wakker werd dacht ik aan de tekst die Dutch ons gaf en zei hardop: ‘22 is je nummer.’ Het staat in Jesaja 22:22, dat gaat over de sleutel.

Ik heb toevallig een sleutel; hij is nogal groot, een roestige oude sleutel en niet zo een die de meesten van ons zouden gebruiken om je eigen deur te openen. Maar er is een boodschap in voor ons vandaag.

Het spreekt tot mij over de sleutel van het huis van David: ‘Ik zal hem de sleutel overhandigen van het huis van David; wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen.’

Die tekst zegt mij dat Hij ons een sleutel gegeven heeft voor ons persoonlijk leven. Ik heb het over een sleutel in het geestelijk rijk. Er is iets op onze schouders terecht gekomen en we voelen dat het van de Hemel is. Het is iets voor dit nieuwe jaar, dat je mee zult nemen op een manier die Hem behaagt.

Hij heeft deze sleutel op je schouder gelegd en Hij wil niet dat het een zwaar, vermoeiend ding is. Hij wil dat jij je bewust bent dat Hij door jou die sleutel gaat gebruiken om deuren te openen die je eerder niet kon openen.

Je hebt geprobeerd ze te openen. Je hebt zelfs verschillende sleutels geprobeerd. Misschien heb je geprobeerd de deur te openen met je schouder. Niets kon die deur openen. Maar Hij heeft jou een sleutel gegeven en heeft gezegd: ‘Nu is de tijd. Probeer de sleutel in die deur …’

Misschien is wat achter die deur is niet alles wat je verwachtte, maar het is alles dat Hij daar gelegd heeft. Hij zal elkelement gebruiken, ieder persoon, elke situatie. Alles dat geopend wordt door het gebruik van die sleutel, zal Hij gebruiken in je leven.

Sluit die deur

Daarentegen zegt die tekst dat we deuren zullen sluiten. Denk er eens over. Je gaat deuren sluiten die niemand kan openen! Dat kan dingen voorstellen uit je verleden, dingen, waar je het moeilijk mee hebt gehad, gesprek met jezelf, negatief spreken, slecht spreken – alle dingen, of het nu gedachten, woorden of gedrag is

Ik zat te denken aan deuren uit het verleden die nu gesloten leken. Het waren plezierige plaatsen waar ik had willen blijven. Maar Hij zegt: ‘Nee dat is afgesloten. Er is niets uit dat verleden dat je mee kunt nemen in het nieuwe. Het is gesloten. Het is over, voorbij.

Sta op de Rots

We weten niet wat er dit jaar komt en dat geeft ook niet want onze hoop is gebouwd op niets anders dan het bloed van Jezus en gerechtigheid. We staan op de Rots die Jezus Christus is. De sleutel is in onze hand. Winden komen en winden gaan, maar wij blijven op de Rots.

Jane Hansen Hoyt