Lighthouse Drachten

In de loop van het jaar 2013 zijn we in Drachten gestopt met Aglow bijeenkomsten te houden. We waren toen met zijn zessen in het team. Met zijn vieren hebben we een jaar de tijd genomen om te bidden of we verder moesten gaan met Aglow. We zijn bij ons thuis om de keukentafel gaan zitten, net als de eerste vrouwen in Amerika bedenk ik me nu. Die waren ook met zijn vieren.

Najaar 2014 hebben we besloten toch verder te gaan en een Lighthouse te beginnen in ons huis. Februari 2015 zijn we gestart met 1 gast. We ervoeren Gods leiding op een bijzondere manier in alles. Nieuwe mensen die kwamen en hoe we de avond moesten invullen. We zijn heel rustig aan begonnen, ook omdat onze eerste gast niet gelovig was. Achteraf denk ik dat God ons zo een rustige start heeft gegeven en dat we konden opbouwen en onze weg echt al biddend zoeken. 

Ik voelde mij daar eerst ongemakkelijk bij weet ik nog en dacht zo gaat het niet op een Aglow bijeenkomst. Maar ik wist  ook dat het anders zou worden. We zongen eerst maar een paar liedjes en deden veel creatiefs. Er was direct veel saamhorigheid en verbondenheid in de groep. Veel gedeeld, gehuild en gelachen.

God had in ieder geval onze aandacht, we waren echt afhankelijk van Hem en heel bewust met elkaar. En we verbaasden ons over Zijn leiding. De eerste vergadering die we hadden voor de start in 2015 moesten we alle vier erg lachen. God Geest was er en we lagen dubbel van het lachen. Heel bevestigend ook dat het goed was. Dat gaf ontspanning en vertrouwen.

Catharina kwam soms een vrouw tegen op een terras, kwam in gesprek en nam zo nieuwe mensen mee. Ik kende een vrouw van een cursus in onze kerk die ook graag wilde komen. En zo groeide onze geheel nieuwe groep mensen. We moesten werd gezegd, het net aan de andere kant van de boot uitgooien. Eind mei van dit jaar 2018 zaten we met 15 mensen rond de keukentafel.

Ondertussen is er een verbouwing geweest in onze oude garage waarbij  een prachtige ruimte is ontstaan voor onder andere de Lighthouse-avonden. Op 19 september hadden we een feestelijke opening, een prachtig feest. Er waren ondertussen al weer nieuwe mensen die ook wilden komen, ook een man die spontaan zijn trommels meenam en meedeed met de muziek. Stond ik weer verbaasd te kijken. Ook een vriendin van mij die weer in Drachten woont, wilde graag komen en hielp gelijk mee met koffieschenken en opruimen. Zo brengt God ook de hulptroepen.  

We plannen niet teveel vooruit voor deze avonden. Geen programma voor het hele jaar. Stap voor stap gaan we en we merken steeds Gods leiding en Zijn bevestiging  en daardoor is het ook heel ontspannen. Als team komen we elke maand samen en delen veel en geven we elkaar de ruimte in onze eigenheid. Ieder mag zichzelf zijn. De mensen die komen, voelen dat wij een goede band hebben en dat er liefde onderling is. Onze coach Anneke geeft daarin prettige en wijze ondersteuning.

We zien uit naar dit nieuwe seizoen, we merken groei en ons verlangen is dat mensen bereikt worden met het Woord van God, herstel ontvangen en genezing en bevrijding. Dat ze zichzelf waardevol vinden. En weten dat God van hen houdt.

We mogen ons licht laten schijnen in Drachten en omgeving.
Wat een voorrecht om daar in mee te mogen gaan.

Jannie Wijma,
LH Drachten