Onze Vaste Rots

Onlangs kreeg ik zo’n bemoedigend woord van een leider in een ander land die zich door de Heer geleid voelde om te bidden voor de Verenigde Staten op de dag van de verkiezing. Deze leider nam een groepje gebedsstrijders mee en ging naar de V.S. Ambassade van hun land. Ze stonden in de regen voor de ambassade en deden voorbede voor de Verenigde Staten. Dat raakte zo mijn hart! Het is zo nederig en zo prachtig. Het is zo nodig.

Een Fundament van Gebed

Vanaf het begin heeft Aglow over de hele wereld een fundament van gebed gebouwd. Geografisch en geestelijk gepositioneerd, hebben we er vertrouwen in dat God ons hoort als we bidden, waarbij de wil van de Hemel op aarde vrijgegeven wordt. Het is belangrijk wat we verklaren. Met de drang om te bidden in mijn hart gingen mijn gedachten naar een oud lied, dat we allemaal kennen. Luister naar de woorden.

My hope is built on nothing less
Than Jesus’ Blood and Righteousness
I dare not trust the sweetest frame.
But wholly lean on Jesus’ Name.
On Christ the Solid Rock I stand.
All other ground is sinking sand.     

Mijn hoop is op niets anders gebouwd
Dan op Jezus’ Bloed en Gerechtigheid,
Ik durf niet te vertrouwen op het zachtste frame.
Maar leun alleen op Jezus’ Naam
Op Christus, de Vaste Rots, sta ik
Alle andere grond is zinkend zand.

En het refrein herhaalt die zin telkens weer: Alle andere grond is zinkend zand.

Christus de Vaste Rots

Wat een waarheid! Het is waar in elk aspect van het leven. Niet alleen politiek of gouvernementeel, of in tijden waarin er verkiezingen zijn. Het betekent dat we iedere dag van ons leven in vrede kunnen leven. We kunnen leunen tegen de kracht van Jezus’ Naam. Hij is de Vaste Rots. God zond Zijn Zoon om ons de weg te wijzen.

Ik glimlach als ik aan Hem denk in de boot, midden in de storm op het Meer van Galilea. Zijn discipelen waren bij Hem en ze werden bezorgd en bang toen het water in de boot kwam. Ik moet eraan denken dat niemand door een storm heen kan slapen! Wie doet dat? Jezus deed het! De woorden van de discipelen gaven duidelijk aan dat ze het gevoel hadden dat er niemand naar ze omkeek terwijl de golven bleven beuken op hun boot. “Geeft U er niet om dat we vergaan?” Toen Hij opstond en sprak tot de wind en de zee, zei Jezus: “weest stil, vrede”, en er volgde een grote stilte. Toen kwamen de woorden die hun wereld geschokt moeten hebben: “Waarom zijn jullie zo bang, hebben jullie geen geloof?” (Markus 5:35-41) Voor Jezus is bang zijn hetzelfde als geen geloof hebben.

Aglow is een lichaam van geloof-vervulde gelovigen …. die op hun plaats staan …. over de hele wereld. We zijn door God in positie gebracht om geloof uit te spreken in de atmosfeer.

We weten dat Hij zorgt. We weten dat Hij zich bewust is van de golven die dreigen ons te overspoelen. Maar Hij spreekt dezelfde woorden tegen ons. “Waarom ben je zo bang?” Niets kan Zijn uiteindelijke plan tenietdoen of in de war sturen. Hij kijkt naar ons zodat wij staande blijven in geloof, en het doorgeven …. De Hemel naar de aarde brengen … in elke situatie.

Blijf geloof brengen in de atmosfeer over Amerika en de landen van de wereld.

Jane Hansen Hoyt

december 2020