Terugblik Aglow Conferentie 2024

Geroepen om als een kampioen het Licht te verspreiden

Vanuit het hele land komen vrouwen en mannen naar Ede om de Aglow Conferentie bij te wonen. Geweldig om elkaar te ontmoeten en tijd door te brengen in Gods Aanwezigheid. Het thema ‘Geroepen voor een tijd als deze’ is de rode draad door de conferentie heen.

Phia Kamp opent de conferentie en spreekt over personen in de Bijbel die God geroepen heeft om een taak uit te voeren. Soms hoef je maar één zin te spreken en gaat God het gebruiken. Zoals bij het dienstmeisje van de melaatse Naäman, waar een wonder gebeurde. 

‘s Middags spreekt Anneke Pol vol enthousiasme over de frisse wind die God wil geven. 

Daarna gaan we uiteen in workshops:

  • Heilige Geest: leren om vanuit de kracht van de Heilige Geest te leven.
  • Creatief: met pastelkrijt iets uitbeelden wat God in je hart legt. 
  • Gebed: ontdekken hoe gebed in het hart van de Vader begint en wij deze gebeden ontvangen en mogen uitbidden.
  • Soaken: rusten in Gods tegenwoordigheid en woorden van Hem ontvangen. 
  • Mannen meeting: de mannen komen bij elkaar om samen met Dave McDaniel te delen vanuit hun leven.

Het avondprogramma begint weer met een heerlijke tijd van aanbidding. Een lied wat eruit springt is het lied Make room for you. 

Here is where I lay it down 
Every burden every crown 
This is my surrender
I will make room for you 
To do whatever you want to

Hier leg ik het neer
Elke last, elke kroon
Dit is mijn overgave
Ik zal ruimte voor U maken
Om te doen wat U maar wilt

Dan is het woord aan Nancy McDaniel, die een krachtige boodschap brengt. Ze spreekt over hoe wij ‘Geroepen zijn als dragers van Gods heerlijkheid’. Te midden van de duisternis op aarde, verschijnt Gods glorie als nooit tevoren en mogen wij leven als lichtdragers.

Op dag twee gaat Nancy verder met de boodschap dat wij ‘Geroepen zijn als kampioenen’. God wil grote dingen door ons heen doen en wij mogen nu al als kampioenen leven. Zittend aan de tafel van de Koning mogen wij ons voeden en uitdelen van de vrucht die in ons is. Het verkeerslicht staat op groen, niet met één maar zelfs met twaalf lichten. God daagt ons uit om te GAAN in de kracht en de autoriteit van Jezus. 

’s Middags gaan we weer uiteen in de genoemde workshops en daarna is er een afsluitende bijeenkomst met getuigenissen. We horen prachtige persoonlijke verhalen, geweldig wat God in gang gezet heeft tijdens de conferentie. 

We zien terug op een hele goede tijd, waarin Gods liefde bijna tastbaar aanwezig is. Naast de diensten, zijn er hartverwarmende ontmoetingen, genieten we van heerlijke lunches en doen we inkopen in de goed gevulde Aglow shop. Vol van Gods Geest en met woorden om over na te denken reizen we naar huis om daar als een kampioen het Licht te verspreiden.