LEF om te LEVEN!

De basis van ons geloof is God kennen in al zijn grootheid en majesteit. Die geweldige God kent jou heel persoonlijk. Als Hij naar je kijkt ziet Hij Jezus in je. Jij bent geplaatst in Jezus en Jezus leeft in je. Dat is je identiteit, dat is wie jij bent. 

God ziet ook hoe je gegroeid bent in je identiteit en Hij daagt je uit om verder te groeien. Je nieuwe identiteit is een gift, maar eruit te leven is een proces. Je eigen gedachten over jezelf kunnen zo anders zijn dan die van God. Je kunt een slecht zelfbeeld hebben of weinig zelfvertrouwen, bang zijn voor mensen of teleurgesteld. God heeft andere gedachten over jou. Hij wil afrekenen met negativiteit die je over jezelf hebt. Hij wil je zijn gedachten geven en vrijheid om jezelf te zijn. Hij wil je LEF geven om te LEVEN. 

En wat voor gevolgen dat heeft, zien we in Gideons leven. (Richteren 6 en 7) Gideon denkt negatief over zichzelf. Maar God spreekt hem aan als een held. Gideon reageert negatief en komt met niet verhoorde gebeden. De Heer heeft ons verlaten en in de steek gelaten.

En hoe antwoordt God op de ja maars van Gideon, gaat God in discussie? Nee, Hij gaat door alsof Gideon niets heeft gezegd. God ziet wie Gideon echt is en geeft hem een uitdagende opdracht.

Als God iets briljants in je ziet, laat Hij zich niet van de wijs brengen door jouw negativiteit. God zegt: Ik ben er. Maak je niet zo druk. God negeert je ware ik niet. Hij negeert de oude mens met al zijn klachten en ja maars. God vertelt je hoe Hij je ziet. Hij trekt je omhoog naar een hemels perspectief over jezelf. 

God keert het leven van Gideon om. Hij ziet zichzelf nog niet als veelbelovend, maar God ziet hem al wel als een krachtige held. God geeft een geest van kracht en niet een geest van bangheid!, dáár haal je LEF vandaan! Durf tevoorschijn te komen en te zijn wie je bent in Christus. Laat zien dat je LEF hebt.

Als je Gods liefde leert kennen, is er geen plaats voor angst. God zegt tegen je: Ik houd van je met mijn onmetelijke liefde, mijn hele hart gaat naar je uit. Ik ben bij je en leid je. Ik zorg voor je, je hoeft niet bang te zijn. Gods heerlijkheid en vrede komt in je hart.

Dan krijg je LEF om te leven! We hebben een geweldig grote God. Hij plaatst jou in Christus en Hij ziet wie je bent. Hij ziet de kracht en mogelijkheden in jou. Schud het negatieve van je af, ontvang zijn liefde en LEEF.

Verwerking

  • Hoe kijk je naar jezelf en welke gedachten heb je over jezelf? En hoe denk je dat God naar jou kijkt? Schrijf zijn gedachten eens op en ontvang ze in je hart. 
  • Heb je LEF om te LEVEN? Durf je tevoorschijn te komen en te laten zien wie jij bent?
  • Kijk met je procespartner terug op het proces dat in je leven aan de gang is. Dank God voor de reis die je samen met Hem mag maken.  

Wilma Oosterhuis

Blog is eerder uitgebracht bij Aglow als cursusblog