Ons Goddelijke Voordeel

De presidente van Aglow International, Jane Hansen Hoyt, neemt ons mee op de weg die we gaan met de Heilige Geest. 

Wat een ingrijpend jaar gaat 2022 worden! Na de afgelopen twee jaar in periodes van lockdown te zijn geweest, is het goed om VRIJ te zijn van beperkingen! Ik denk aan 2 Korintiërs 3:17: ‘Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.’ Opgesloten of niet, we kunnen vrij zijn omdat echte vrijheid van de Heer komt.

De Heilige Geest, ons Goddelijke Voordeel

Ik krijg vaak de vraag: ‘Jane, wat voel je?’ Ik voel dat we in alle dingen op een plaats van totale vrede moeten blijven terwijl God ons in elk detail leidt. ‘Nou Jane, hoe doen we dat?’ We doen het op dezelfde manier als de afgelopen 55 jaar; we volgen de leiding van de Heilige Geest. Als we niet zeker weten waar de dingen heen gaan of hoe we ons moeten voorbereiden, hebben we een Goddelijk Voordeel in de Heilige Geest. Hij weet het allemaal!

Op zulke momenten denk ik vaak aan Abraham die van God te horen kreeg dat hij naar een plaats moest gaan die hij niet kende. Hoor je Sara niet? ‘Moet ik zomer- of winterkleren inpakken? Hoe lang zullen we weg zijn? Hebben we een picknicklunch nodig? Nemen we de dieren mee of moet ik lopen?’ Ik kan me de vrede voorstellen die het bracht toen Abraham antwoordde: ‘Pak maar gewoon in, Sarah. God zal voorzien.’

Ik merk dat ik diezelfde woorden van troost wil spreken tot Aglow over de hele wereld. Ons wordt turbulentie beloofd, oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, naties die tegen naties opstaan ​​- Jezus zei dat Hij het allemaal heeft overwonnen! Blijf de Heilige Geest volgen. De Heer zal voorzien. En we zullen de aanklager voortdurend overwinnen door het Bloed van het Lam en het woord van ons getuigenis. Openb. 12:11

De hele schepping kreunt

Onlangs had ik de gelegenheid om na te denken over de volheid van de waarheden in Romeinen 8:19 – de hele schepping kreunt in afwachting van de manifestatie van de zonen van God. Aglow is voorbereid op een tijd als deze. God heeft Zijn fundamentele waarheden in ons gegoten. Hij heeft Zichzelf aan ons geopenbaard op een manier dat we vertrouwen hebben in wie Hij voor ons zal zijn in elke situatie waarmee we worden geconfronteerd. Zijn beloften leven in onze harten en zorgen ervoor dat de verwachting dagelijks stijgt. De profetische woorden die over ons gesproken zijn, zijn in ons hart net zo echt geworden als in het Zijne. Onze hoop en vertrouwen zijn in alle dingen volledig op Jezus gericht. Hij heeft ons nooit in de steek gelaten en dat zal Hij nu ook niet doen!

Wij weten dingen

In de afgelopen 55 jaar is Aglow geestelijk volwassen geworden. We hebben een aantal dingen over God geleerd en die dingen zijn Zijn hand in onze rug geworden die ons in geloof over de hele wereld voortstuwen. We deinzen niet terug, maar, net als David, rennen we naar de gevechtslinies in gemeenschappen, steden en dorpen in meer dan 170 landen. Stralende mannen en vrouwen weten hoe ze alle genade naar beneden moeten halen die nodig is om de atmosfeer te zien veranderen als Zijn Koninkrijk komt.

WIJ WETEN dat hoewel de wereld onder de heerschappij van de goddeloze ligt, we voor een tijd als deze uit God zijn geboren. God heeft ons verheven om het grote geheel te zien en we komen met een boodschap van hoop, kracht, bemoediging, en alles is gebaseerd op Bijbelse principes die de tand des tijds doorstaan. Die waarheden zijn onze ankerpunten in een steeds veranderende wereld. Zijn waarheden zijn onveranderlijk!

WIJ WETEN dat God ons heeft geplaatst en gezegend om de waarheid van het Koninkrijk in de wereld van vandaag bekend te maken. Wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om de goede werken voort te brengen die voor deze tijd zijn voorbereid. Wij zijn de dragers van Zijn Aanwezigheid en zijn als een gezamenlijk front over de hele wereld geplaatst als Zijn Lichtdragers in een wereld van onzekerheid.

Ik wil je vandaag aanmoedigen om vrijmoedig te zijn als God je vraagt ​​om de waarheid te spreken. Wees moedig om op te staan, zelfs als je de enige bent, want Hij staat naast je. Verwacht dat Hij alles zal doen wat Hij heeft beloofd. Er komen nieuwe leiders aan! Nieuwe groepen worden geboren! Tekenen, wonderen en wonderen zullen ons verbazen. Houd stand en zie Zijn goedheid in het land der levenden!

Slotgebed

Heer, we weten wie U bent! We weten hoe U van ons houdt, hoe U ons bedekt, hoe Uw goedheid voor ons uitgaat en achter ons komt. Dank U voor het openen van onze ogen om volledig te zien hoe de Hemel ons ziet, hoe de Hemel ons heeft voorbereid om de hulp te zijn die U voor onze generatie hebt gestuurd. We zijn nederig en gesterkt. We zijn vereerd en hebben ontzag voor U. We houden van de manieren waarop U ons in het verleden hebt geleid en kijken met grote verwachting uit naar hoe U ons naar de toekomst zult leiden. Wat een Machtige God dienen wij! Wij houden van u.