Wees geestelijk stijfkoppig!

Een aanmoediging om stijfkoppig te zijn, hoe kan dát? Er staat een woord voor, namelijk ‘geestelijk’.

In Psalm 42:6 staat: Wát buigt gij u neder, o mijn ziel en zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven. Mijn Verlosser en mijn God. In de Amplified Bible staat nog: Wait expectantly for Him (wacht met verwachting op Hem).

Als we om ons heen kijken en naar alle rumoer in de wereld, misschien wel naar alles wat in onze familie gebeurt, naar de tijd die voor ons ligt, dan kan het maar zo zijn dat je ziel onrustig is of wordt. Dat de zorg ervoor je terneerdrukt en dat het moeilijk is om weer in de rust te komen. Hoe moet het allemaal? 

Persoonlijk: Spreek je ziel aan! Spréék zoals David deed en je zal zien dat dit rust gaat geven. Weet je waarom? Omdat de waarheid van Zijn woord áltijd sterker is dan de onrust die in jou spreekt.

Stijfkoppig zijn in het weten dat je kan kiezen tussen rust of onrust.

Stijfkoppig blijven om de waarheid van Zijn woord in en over jouw leven te spreken. Want daar waar licht binnenkomt, moet de onrust of zorg verdwijnen, het heeft géén kans om te blijven.

Stijfkoppig blijven vasthouden aan de beloftes die jij hebt gekregen! Heer, ik zie het nog niet, maar dank U dat U zorgt dat het gaat komen. Ik bedank U er al vast voor, want het gaat werkelijkheid worden in mijn leven.

Jesaja 30:18 Dáárom verlangt de Heer ernaar u genadig te zijn en dáárom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen, want de Heer is een God van recht; welzalig allen die op Hem wachten.

Heb je je dit ooit gerealiseerd dat God ernaar verlangt iets goeds voor jou te doen? Dat Hij als het ware erop wacht om iets bijzonders te doen. God zit op het puntje van Zijn troon te wachten tot Hij kan ingrijpen.

Heb jij je ooit gerealiseerd dat de Vader zóveel van jou houdt dat Hij niet kan wachten om iets bijzonders te doen voor jou.

Persoonlijk: Als je hier een poosje over gaat nadenken en ik wil je aanmoedigen om dat ook echt te gaan doen, dan is het niet zo moeilijk om vrijmoedig te zijn in datgene wat je zegt of vraagt aan de Heer. Je weet dat Hij alleen het goede geeft, het beste voor jou. Dus je kan het vragen, dan loslaten, op Hem wachten( het van Hem te ver-wachten) en op Hem vertrouwen. Dat geeft rust! Je wacht met de verwachting dat Hij het op Zijn tijd zal doen.

Dáárom mag je zijn als een geestelijk stijfkoppige het verwachtende van Hem. Stijfkoppig klinkt misschien negatief, maar als je beseft dat het betekend dat jij ondanks alles je tóch vasthoudt aan Hem, het tóch van Hem verwacht dan krijgt het een andere klank. Het klinkt dan veel meer positief. De Psalmen staan er vol mee. David stort zijn hart uit voor de Heer en beëindigt zijn klaagzang dan met: en tóch hoop ik op U. Tóch verwacht ik het van U. Tóch vertrouw ik op U… ondanks…

Voor mij persoonlijk was dit zo’n openbaring en gaf mij zoveel vrijheid om mijn hart maar gewoon open te gooien voor God, eerlijk te zijn, de dingen niet mooier te maken dan ze zijn in mijn hart. Maar altijd belijdend: ondanks dit alles Heer ik vertrouw op U, ik hou mij vast aan U, U weet het.

En dáár wil ik je graag mee zegenen! 

Anneke Pol