Als ik niet had geloofd

Psalm 27:13  Als ik niet had geloofd des Heren goedheid te zullen zien.

 • Wát, als ik dat toch niet had geloofd? 
 • Wát, als ik geen aandacht had geschonken aan Zijn woorden
 • Wát, als ik … vul het maar in!   

Een bekend verhaal uit de Bijbel is dat van Zacharias en Maria. 

Lukas1  Zacharias en zijn vrouw Elisabeth zijn beiden rechtvaardig en wandelen in al de geboden van de Heer, MAAR een kind hebben zij niet gekregen. Terwijl Zacharias de priesterdienst vervult, verschijnt er een engel. De engel zei: ‘Wees niet bevreesd Zacharia, WANT uw gebed is verhoord.’

Je zou toch denken dat hij ontzettend blij is en juicht van vreugde? Maar Zacharias reageert geschokt en vrees overvalt hem. En hij vraagt: ‘Waaraan / hoe zal ik dit weten?’ Eigenlijk zegt hij dat hij graag een teken wil hebben, bewijs wil hebben, dat deze woorden van God zijn.

 • Want ik en mijn vrouw zijn oud. Dit kan toch nooit gebeuren! 
 • Is dit met ons ook niet vaak zo dat wanneer God ons iets zegt, we gaan bidden: 
  Heer, ALS dit van U is, wilt U het laten zien. Maar hoe kan dit, want … en dan komen we met allerlei redenen waardoor het zo onlogisch is en onmogelijk. Als U dit doet, dan weet ik zeker dat U het bent. Als U en dan vragen we om nog een tekst, of een lied of een woord …

Lukas1:28 Er verschijnt een engel aan Maria
Zij is geschokt door het woord wat de engel spreekt en vraagt zich af wat deze begroeting betekent. En verderop staat: zij blijft herhalen in haar hoofd wat de engel bedoeld met zijn woorden. Maria heeft een houding van verwachten … wat gaat er nog meer komen? In vers38 zien we dat Maria zegt: ‘Mij geschiedde naar Uw woord.’

Als je het hele verhaal leest, zul je ontdekken dat de houding van Maria zo anders is dan die van Zacharias. Maria vraagt zich af HOE het kan gebeuren, Zacharias wil graag bewijs OF het gaat gebeuren. 

Oh, als ik toch NIET had geloofd!  
Als ik toch niet had geloofd dát God tot mij heeft gesproken, door Zijn Woord, dan zou ik radeloos zijn. Radeloos, omdat de wereld schudt op z’n grondvesten, mensen tegen elkaar opstaan, elkaar veroordelen. Máár, ik ben niet radeloos! Want God is dezelfde en Hij is bij ons in de storm en de storm hérkent nog steeds Zijn naam! 

 • Wat als God ons geroepen heeft juist voor een tijd als deze om op te staan in gebed en te bidden méér dan ooit voor je stad, je kerk, je omgeving, je familie? 
 • Wat als we alles niet hoeven te begrijpen maar ons gewoon vast houden aan wat Hij gezegd heeft? 

Praktisch:

 • Kijk voor jezelf welke profetische woorden je ooit van God hebt gehad en die voor jou onmogelijk leken.
 • Ga ze opnieuw lezen en kijk bij jezelf hoe jouw houding is: is het twijfelachtig of kan je zeggen: Heer U weet het, ga Uw gang.

Jesaja 30:15 zegt: … in stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn.

 • Door jezelf af te vragen óf je God ook vertrouwt voor dit woord, wordt soms ook een stukje in je hart zichtbaar waar nog ongeloof zit.
 • Jesaja 30:15 begint met: door bekering en rust zal je verlost worden. Misschien zorgt dat stukje ongeloof ook wel voor onrust in deze tijd. Belijd het en weet dat als jij aan Zijn voeten zit je Zijn rust zal ontvangen, omdat God getrouw en rechtvaardig is.

Verwacht dát God in zal grijpen, dát Zijn stem zal klinken te midden van de storm.
Vertrouw dat Hij weet wat nodig is.
Vertrouw dat als jij nog niets ziet, Hij al wel aan het werk is.
Verwacht iets goeds voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt. Verwacht Hem te zien in zoveel dingen om ons heen, zélfs wanneer de storm om ons heen woedt.
Verwacht Zijn stem te zullen horen die de storm gebiedt om te zwijgen!
Verwacht dat Hij ons leert met elkaar om te gaan, ook al zijn we het niet altijd eens.
Verwacht dat wij, als Zijn geliefde zonen en dochters, in Liefde het nieuwe jaar in mogen gaan vól verwachting van wat Hij gaat doen.

Zijn hand is op jullie en daarin bén je al rijk gezegend! 

Anneke Pol