Bereid je voor in lente, zomer, herfst en winter

Voor deze blog heb ik mij de laatste tijd verdiept in Efeziërs; een prachtige brief van Paulus vol bemoedigingen voor de gemeente in Efeze en álle christenen overal ter wereld. Paulus schrijft deze brief rond het jaar 60 vanuit Rome tijdens zijn gevangenschap daar.

De boodschap is o.a. dat God jou in blijdschap aanneemt, je bent een bijzonder geschenk. Hij heerst over alles; Hij heeft de leiding. De Heilige Geest is ons onderpand. Doordat Jezus Christus de overwinning heeft behaald kan niets ons scheiden. Hij is het hoofd van de Gemeente en wij zijn het lichaam. 

Wij hebben de keuze om slaaf of vrij te zijn. Als wij voor Hem kiezen maakt Hij ons levend. (Efeziërs 2:4-10). Ons eeuwige leven met Christus is dan zeker omdat we verbonden zijn met zijn machtige overwinning. Het is een onverdiend geschenk.

God bestuurt de loop van de wereld. Hij wilde Joden en heidenen samen brengen in één lichaam: de Gemeente. Het is daarom belangrijk om je op de ander te richten en wat hij of zij nodig heeft. Door Gods kracht in jou maak je het verschil. Wij hebben vrije toegang tot Hem.

Jezus is Koning van het heelal in verleden, heden en toekomst; niets is voor Hem verborgen. Hij is naar de aarde afgedaald en weer naar de hemel opgestegen, om alles overal, van hoog tot laag, met zijn aanwezigheid te vullen. (Efeziërs 4:10)

Ieder lid van de gemeente moet bewapend zijn! Als je moet vechten doe dat dan in de kracht van de Heilige Geest; je hebt namelijk Goddelijke kracht nodig omdat je niet tegen vlees en bloed vecht maar tegen machten en krachten in de hemels gewesten.

Denk niet dat God je niet kan gebruiken, Hij kan je in álle omstandigheden gebruiken om Zijn wil te doen.

Het is belangrijk dat wij elkaar dienen in alle nederigheid.

Voor mij persoonlijk kan ik zeggen dat mijn geloof mij momenteel door een moeilijke periode heen helpt, nu ik in september plotseling mijn lieve man Pier moest missen. Ik wil mij voorbereiden voor het volgende seizoen in mijn leven en aan de slag gaan met alles wat ik heb ontvangen van Hem, mijn God en Vader.  Hij is er altijd voor mij in elk seizoen van mijn leven. Daar kan ik Hem alleen maar voor danken! Ook nu ik nog niet weet hoe mijn weg verder zal gaan, is het geloof de zekerheid der dingen die ik hoop en het bewijs van de zaken die ik niet zie!

Bereid je voor: in de lente, zomer, herfst en winter …

Maak het persoonlijk

  • Voel jij je nutteloos? Vergeet niet dat Gods kracht in jou alle verschil maakt. (Efeziërs 3:8; Paulus voelde zich ook de allerminste). 
  • Op welke bijzondere manier mag jij dienen? (Efeziërs 4:11)
  • Doe trouw wat Hij je opgedragen heeft op jouw plaats in zijn plan.

Anita Bangma