Een hoger doel

De afgelopen tijd heb ik Job gelezen. Waarom moet de rechtvaardige lijden?                         
Jobs verhaal eindigt niet in wanhoop maar in Gods goedheid. Je leert om dicht bij God te blijven en om Hem altijd om hulp te roepen. 

Job was transparant naar zijn vrienden, hij liet zien wat hij voelde ook al begrepen zij hem niet. 

Hij slaagde voor de test van beproevingen; zijn lijden was een test voor hemzelf, voor satan en voor ons, maar níet voor God. Die wist allang dat Job te vertrouwen was en dat zijn geloof nooit zou wankelen wát hem ook overkwam.

We kunnen hieruit leren om vast te houden aan ons geloof zelfs als er geen oplossing is.

Job onderging zowel extreme lichamelijke pijn alsook verdriet over het verlies van zijn familie en bezittingen. Hij verkoos om God te vertrouwen en daar zijn kracht te halen.

Ook nu in de tijd waarin wij leven en er van alles in de wereld en om ons heen gebeurt, geeft God alleen blijvende veiligheid! Hij wil het allerbeste voor jou en mijn leven. Hij geeft de oplossing voor gelovigen die in een onrechtvaardige wereld leven; de garantie van eeuwig leven met Hem en de hoop op eeuwig leven in zijn nabijheid. Heb jij dit aanbod aangenomen? Het was ook Jobs ontluikende hoop en daardoor kon hij zijn lijden in het juiste perspectief zien.

Weet je dat de beste troosters om je heen mensen zijn die weten wat persoonlijk leed is? God stond aan Jobs kant terwijl zijn vrienden hem veroordeelden; zij misten de  ware wijsheid. Job wist dat zijn Verlosser leeft!

Je mag rusten in Gods zorg: hoe groot de storm in je leven ook is. Want Hij heeft een hoger doel voor jou! Misschien wordt dit pas duidelijk voor jou in de loop van je leven.

Wat belangrijk is, dat je net als Job berouw toont over je houding, wees nederig en roep God niet ter verantwoording als de dingen niet zo gaan zoals jij wilt. Maar kijk eens hoeveel Hij van jou houdt en geef Hem de kans zijn hogere doel in jou leven te onthullen.

Maak het persoonlijk:

  • Kijk eens goed naar je eigen leven en controleer je fundering. Hopelijk kun je zeggen dat als alles je ontnomen wordt behalve God, Hij voor jou genoeg is.
  • Wie in jouw omgeving kan zich verplaatsen in jouw verdriet?
  • Zijn ogen zijn vol liefde, Hij waakt over alles wat ons overkomt daar mag je Hem voor danken ook al begrijp je niet altijd alles. Hij heeft gedachten van heil over je om je weer een hoopvolle toekomst te geven! Jeremia 29:11 
  • Lied opwekking 802: Hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn leven. Spreek Uw waarheid binnen in mij.

Anita Bangma