Één stap zetten

Je mag je steeds meer openen voor Gods woorden van waarheid en leven voor jou. God wil in jou tot leven wekken wat Hij al in je heeft gelegd. Open je daarvoor en begin erin te bewegen. Elke eerste stap die je doet, opent iets nieuws voor jou. Je hoeft niet bang te zijn dat je iets niet aankunt. 

Gods heerlijkheid en leven is in je en je mag bewegen in wat Hij je geeft. Als je Hem vertrouwt en durft te gaan, staan alle mogelijkheden voor je open. Niets is dan te groot of te moeilijk. Neem één stap en ga, en doe dan de volgende stap en zo ga je door. Je hoeft niet verder te kijken dan de stappen die je doet en mag op weg gaan naar de bestemming die God voor je heeft. Beweeg en ga.

Waarom roept God je op om in beweging te blijven en om nieuwe dingen te ontdekken? Voor mij springen er vier redenen uit waarom God ons uitdaagt.

  1. God wil het mooie in jou naar boven brengen. God heeft je gemaakt en heeft talenten en capaciteiten in je gelegd. Hij wil dat je die ontdekt en gebruikt.
  2. God wil dat je een zegen bent voor anderen. Hij wil je oog geven voor de mensen om je heen. Hoe meer je in beweging bent des te minder ben je op jezelf gericht en krijg je oog voor de mensen om je heen.
  3. God wil herstel brengen in jou. In je leven krijg je klappen, teleurstellingen en pijn, dit kan van invloed zijn op hoe je naar jezelf kijkt. God wil je vrijheid geven, zodat je alles van je afschudt wat niet bij jou hoort. Vrijheid om jezelf te zijn.
  4. God wil dat je afhankelijk van Hem bent en blijft. Als je dingen doet die je wel kunt en waar je vertrouwd mee bent, kun je het zelf wel af. God geeft je uitdagingen, waarvan je weet dit is te groot voor mij. Dit kan ik niet in mijn eentje, daar heb ik Gods kracht, Zijn liefde voor nodig.

God heeft een erfenis voor jou. Lees maar eens wat in Psalm 16:6 staat.
‘Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.’
David is verrukt over wat God voor hem heeft klaarliggen. Voor jou heeft God ook een erfenis, een bestemming die bij jou past en bij jouw unieke levensreis.

Ik las hierover mooie gedachten: 
leer tevreden zijn met wat je hebt
kijk tegelijkertijd uit naar wat komen gaat

Je mag genieten van het moment en de zegen, tegelijkertijd is er Gods belofte van groei en vooruitgang. Daar mag je je naar uitstrekken. Elke dag brengt nieuwe kansen en avonturen om te ontdekken wat God voor je heeft.

Maak het persoonlijk

  • Kun je tevreden zijn met wat je hebt en je tegelijkertijd uitstrekken naar wat God nog meer voor je heeft?
  • God roept je op om het vertrouwde los te laten en je open te stellen voor iets nieuws. Wat spreekt God tot jou en waarin wil Hij jou uitdagen? 
  • Durf je een stap te zetten en het onbekende tegemoet te gaan?

Ik ben benieuwd naar jouw verhalen!

Wilma Oosterhuis