Een toekomst vol van hoop

Een bekend kerklied zegt: Wat de toekomst brenge moge, mij geleid des Heren hand. Ofwel: in elke situatie weet ik dat God mij leidt. En moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Hans Maat heeft voor de muziekgroep Sela een nieuw lied geschreven over hetzelfde thema. U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd, niemand anders U alleen, leidt ons door dit leven heen. (CD Thuis)

Wat mij treft in de Sela versie, is de taal van de nieuwe mens. Het is er al, God heeft het beloofd, God draagt, God overziet. God leidt ons door alles heen. De nieuwe taal die we spreken vanuit onze identiteit in Christus. We hebben het allemaal al ontvangen in Christus en maken het ons nu eigen.

Ja, dat is hoopvol en vooral krachtig. Waarmee ik de eerdere versie niet afschrijf. Ik zie alleen dat ik zelf ben gegroeid in mijn nieuwe identiteit, waarbij deze taal past. Er staat: God van onbegrensde macht, wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.  In dagen van teleurstelling en tegenslag (en frustratie) kijk ik omhoog. Uw onbegrensde macht, Uw ongeëvenaarde kracht is genoeg om mij door de dag heen te leiden. 

Psalm 121: 1Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 3Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.

Dit helpt mij ook om te bidden voor mensen die ernstig ziek zijn. Ik kan zo weinig voor ze doen, maar God kan alles. Zijn liefde is voor alle mensen, ongeacht hun geloof of niet geloof. God strekt zich naar hen uit en gebruikt mij en jou daarvoor. 

5De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 6overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 7De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, 8de HEER houdt de wachtover je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Here God, machtig en krachtig bent U, U waakt over mijn vriend/ familielid. U bent bij hem/haar in het proces van ziekte, lijden, rouw, verdriet. Zo dichtbij als de schaduw. U kunt hem/haar behoeden voor negatieve gedachten, voor angsten. Heer U houdt de wacht en waakt over zijn/haar leven. En U helpt mij om er naar toe te gaan en namens U te troosten, te bemoedigen, te versterken. 

(Fil.4:6,7) In elke situatie roept Gods Woord ons op Hem te danken en te loven, want Jezus heeft ons geluk gebracht, Hij is voor ons gebroken in de allerzwartste nacht. Gods onbegrensde macht deed Hem opstaan uit de dood, Overwinnaar is Hij. 

Hij belooft een hoopvolle toekomst aan allen die Hem volgen. (Jer.29:11) 

Maak het persoonlijk: 

  • Beschrijf / vertel over de hoop en hulp die jij ontving van God, in de afgelopen maand.
  • Beschrijf / vertel de hoop en hulp die jij namens God mocht geven aan een ander.
  • Welke beloften van God voor de toekomst kan jij concreet benoemen. Is dat moeilijk, ga dan beloften zoeken en opschrijven voor jezelf. 

Yvonne Elbers