Eén zijn met Christus

We zijn op reis met God en mogen onderweg van Hem leren. Ik vind het zo mooi dat God mensen en situaties op je pad brengt waardoor je meer van Gods grootheid en liefde gaat ontvangen. In de relatie die je met God hebt, wil God tot je spreken en je laten zien wat belangrijk is voor dat moment. 

Zo ben ik zo geraakt door de tekst uit Filippenzen 3:8,9:

‘Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.’

Het kennen van de Here Jezus gaat alles te boven, daar gaat het om. En dan gaat het niet om de kennis die je over Jezus hebt, maar wie Hij voor jou is in je leven. Paulus heeft alles wat hij daarvoor in zijn leven belangrijk vond aan de kant geschoven, het gaat hem er nu om de Heer echt te kennen. 

Ik herken wel iets van wat Paulus zegt. Jaren geleden heb ik mijn baan opgezegd en mijn huis opgegeven om een Discipelschap Trainingsschool te doen. Het thema was God kennen en Hem bekend maken. Dat was en is ook mijn verlangen en ik ben op weg om daar vorm aan te geven.

Maar toch raakte het me nu diep, dat het erom gaat om Christus te winnen en één met Hem te zijn. Om zo verbonden te zijn met Hem, dat Zijn liefde in mij is en mij maakt tot wie ik ben. Dan gaat het er niet om of ik mooie gaven van God heb gekregen en dat ik kan spreken en schrijven. Dat alles valt weg, want het gaat erom dat de liefde van Christus in mij is en dat ik die doorgeef. Als Christus zo in mij is, dan maakt het niet uit wat ik doe, maar zullen anderen geraakt worden door de liefde van Christus. 

De tekst geeft het zo duidelijk aan. Het gaat niet om wat wij doen, maar om de rechtvaardigheid die wij van God hebben ontvangen. In Hem geloven en op Hem vertrouwen. We hoeven het niet zelf te doen en niet zelf te verdienen. Steeds opnieuw mogen we deze woorden horen en binnen laten komen. De Heilige Geest in ons wil ons de zekerheid geven dat we in Christus zijn en dat Zijn liefde ons helemaal vult. 

En dan kunnen we met Paulus zeggen: ‘Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.’ (Filippenzen 3: 12-14) 

Wij mogen achter ons laten wat geweest is en ons met volle kracht richten op wat voor ons ligt. De hemelse heerlijkheid indrinken en ermee verzadigd worden. De volheid van liefde die in ons woont! 

Maak het persoonlijk:

  • Wat betekent het voor jou dat je één met Christus bent. Hoe werkt dit door in wat je doet.
  • Neem tijd om stil te zijn en dichtbij God, met een open hart om Zijn liefde te ontvangen.

Wilma Oosterhuis

Blog is eerder uitgebracht bij Aglow als cursusblog