Focus op Zijn weg

Ben je wel eens zeeziek geweest? Nou ik wel en dat is geen pretje. Het enige wat dan helpt is je oog te richten op een vast punt op de horizon, zodat het heen en weer schommelen minder invloed op je heeft. Hier moet ik nu aan denken, in de tijd van onrust waarin we leven. 

Het corona virus zet alles in beweging en heeft ook invloed op ons. Om staande te blijven, hebben we een vast punt nodig buiten onszelf. Een punt wat onwankelbaar is en niet meedeint met de golven die over de wereld razen. De enige die deze plek in kan nemen, is onze God. Hij is en blijft dezelfde, Hij is onveranderlijk. Zoals Hij gisteren was, is Hij vandaag en zal Hij tot in eeuwigheid zijn. Onze God staat als een vaste rots te midden van de onrust en wij kunnen bouwen op Hem. Wat ook op ons afkomt, God is er en wij mogen ons toevertrouwen aan Hem.

De discipelen maakten ook een angstig avontuur mee:  
Ze stapten allemaal in een boot en begonnen over te steken naar de andere kant van het meer. En Jezus viel uitgeput in slaap. Plotseling ontstond een hevige storm, met golven zo hoog dat de boot op het punt stond overspoeld te worden. Toch bleef Jezus rustig slapen. De discipelen maakten hem wakker en zeiden: ‘Red ons, Heer! We gaan dood!’ Maar Jezus berispte hen. ‘Waarom worden jullie zo gegrepen door angst? Waar is jullie geloof? ‘ Toen stond Hij op en bestrafte de storm en zei: ‘Wees stil!’ En meteen werd de zee kalm. (Mattheus 8:36-26, vertaald uit The Passion Translation)

Wat mij zo raakt, is de reactie van Jezus: ‘Waarom grijpt de angst jullie zo aan.’ De discipelen wisten dat Jezus bij hen was en dat in Hem alle macht is, toch waren ze bang. Het greep hen bij de keel en zette hen vast. Hoe herkenbaar is dit en hoe reageer jij in deze tijd? Het heeft alles te maken met de focus die je hebt. Als je focus gericht is op God, kun je bij Hem terecht met al je vragen en emoties. God verlangt ernaar om naar je te luisteren en om Zich aan jou bekend te maken. Hij wil je dichter naar Hem toetrekken, zodat je je vertrouwen volkomen op Hem gaat vestigen. Stil worden en tot rust komen bij Hem. Ontdekken wie God is te midden van de storm. Je relatie met Hem versterken, dieper wortelen in Hem. 

Geef je over aan God en laat Hij Degene zijn die leven in jou bewerkt. Dat betekent dat je luistert omdat je verwacht dat God spreekt. In je leven gaat het erom dat Hij de Gever is en dat je verwacht dat je zult ontvangen. In deze tijd wil God bijzondere dingen aan jou geven, richt je focus volledig op Hem!

Maak het persoonlijk: 

  • Proclameer je vertrouwen in God en spreek uit dat Hij onveranderlijk is. Zoek bijbelteksten en liederen die je hierin helpen en spreek / zing ze uit.
  • Vraag God wie Hij voor jou wil zijn in deze situatie. Luister naar Hem en schrijf de woorden op die Hij spreekt. Houdt vast aan deze woorden.
  • Bemoedig een ander met de woorden die je ontvangen hebt. 

Een goede tocht met je blik op Hem gericht!

Wilma Oosterhuis