Geplant aan stromend water

De mens is als een boom, die geplant is aan waterstromen. Een boom is het beeld van een sterke plant die stevig staat. De sterkte van de boom wordt bepaald door de wortels. Als de wortels diep gaan, dan is de boom verzekerd van voeding. Ook als het droog is, kan de boom water vinden. Een goed gewortelde boom staat stevig en kan een stootje verdragen.

De boom is een beeld van ons, jij bent die boom. De kracht in jou is afhankelijk van de voeding waarmee je je hart en je gedachten vult. God wil jou voeden. Je mag drinken bij Hem en vol worden van Zijn liefde en goedheid.

Psalm 1 moedigt ons aan om Gods Woord te lezen en ons te laten raken.
Gelukkig de mens, die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

God gaf mij een mooi beeld. Het was het net alsof ik onder een douche stond en de Heilige Geest me raakte met Gods vrede, rust, liefde en genade. Alles om me heen viel weg en ik zag God in Zijn grootheid en liefde. De goedheid die in Hem is, raakte me diep.

Gods goedheid zie je ook in het lied God is door en door goed. 

Geen pen kan ooit beschrijven
Hoe liefdevol U bent
Heel Uw wezen is doordrenkt
Met goedheid ongekend
In U is geen duister te vinden
U bent door en door goed
U bent in en in liefde
Tot het einde aan toe
Zal Uw trouw mij omringen

Als ik hoog op de bergtop sta
U mij met zegen overlaadt:
Ik hef mijn handen omhoog
en ik verhef mijn stem
Ook wanneer ik U niet begrijp
En de pijn overweldigt mij:
Ik hef mijn handen omhoog
en ik verhef mijn stem

God is door en door goed en je mag je voeden met Zijn waarheid, je omringen met Zijn liefde en diep wortelen in Zijn genade. Zoek Hem en je zult vinden, drink van het water dat voedt en leven geeft.

Maak het persoonlijk:

  • Mijn vraag aan jou is, waar haal jij je voeding vandaan? 
  • Wat helpt jou om van God te ontvangen en staande te blijven. Vandaag, morgen en de dagen die volgen. 

Wilma Oosterhuis