God die ziet

God is de Heer die ziet. Zijn ogen gaan over de aarde en Hij ziet iedere persoon die leeft en zich beweegt. Hij ziet ons niet alleen, maar weet wie we zijn en wat in ons omgaat. Hij heeft ons gemaakt en kent ons vanaf het begin van ons bestaan. Het is Gods grootste verlangen dat wij Hem kennen en met Hem verbonden zijn. Om die verbinding mogelijk te maken kwam Zijn Zoon naar ons toe.

Jezus kwam om te helen en te genezen en hoop te brengen aan ieder die in wanhoop leeft. Zo ontmoet Jezus Maria van Magdalena. Zij wordt geplaagd door kwade geesten en heeft een verschrikkelijk leven. Vol bewogenheid raakt Jezus Maria aan en zet haar vrij van haar gebondenheden. Alles wat op haar drukte, moet wijken; ze ontvangt vrijheid, volkomen vrijheid. Haar leven wordt honderd procent omgedraaid en vanaf dat moment volgt Maria Jezus als haar Heer. Ze gaat waar Hij gaat, leert van Hem en dient Hem.

Dan komt er een grote ommekeer in de geschiedenis. Maria ziet hoe Jezus aan het kruis wordt geslagen en sterft. Hoe Hij in het graf wordt gelegd. Al haar hoop sterft, Jezus voor wie zij leeft, is niet meer. Wanhoop en verdriet overvallen haar. Samen met andere vrouwen gaat ze bij het eerste morgenlicht van de zondag naar het graf om het laatste te doen wat ze aan Jezus kan geven. Ze zijn bezig met de dood en komen vol verdriet aan bij het graf. Maar dan gaat alles anders dan verwacht: het graf is open en de steen is weg, ze kunnen zo naar binnen.

Maar eenmaal binnen zien ze nergens het lichaam van Jezus. Ze zijn vertwijfeld en weten niet wat ze ervan moeten denken. Maria staat vol verdriet te huilen bij het graf tot ze een stem hoort die vraagt: ‘Waarom huilt u? Wie zoekt u?’ Ze denkt dat het de tuinman is en antwoordt. Dan hoort ze haar naam en kijkt op, ze weet niet wat ze ziet. Het is Jezus die tot haar spreekt. Hij is niet dood, Hij leeft. Ze kan het niet begrijpen, maar Hij is het echt. Wat een ontmoeting moet dat geweest zijn. Maria vol verdriet en wanhoop, ontmoet de Levende. Het Licht breekt opnieuw door. Jezus leeft, de dood is overwonnen! Hij ziet haar staan en haar hoop komt terug.

God ziet ook jou, daar op de plek waar je bent. Hij ziet je verlangen naar meer van Hem, naar een leven vol van Zijn Geest en een leven in Zijn heerlijkheid. God ziet het als je verdriet en pijn hebt, als je je eenzaam voelt en lege ruimtes om je heen ervaart. 

Hij is de God die ziet, Hij is dichterbij dan je denkt. Zijn oog is op jou, Hij ziet je staan. Hij kent je leven en je situatie. Hij is bewogen en vol liefde voor jou. De God die jou ziet, wil je hoop geven en je vullen met diepe vrede en rust.

Jezus is opgestaan en leeft, de vijand is terneer geslagen, de dood is overwonnen.  Jezus leeft in eeuwigheid, niets kan Hem meer tegenhouden. Niets hoeft jou meer tegen te houden, jij mag bij Hem horen en heel dichtbij Hem zijn, hoop en kracht putten. In Jezus is opstandingskracht, een ongeëvenaarde kracht en die kracht wil God in jou leggen. Jij mag delen in het leven met Hem. Geen berg is te hoog en geen dal is te diep. Jezus, Hij maakt alles nieuw.

De God die ziet, Hij ziet jou!

Maak het persoonlijk:

  • Waar ben jij naar op zoek in je leven en wat antwoord jij op de vraag: ‘Wie zoek je?’
  • Ken je de opstandingskracht van Jezus in je leven? Waar heb je het nodig? Spreek het uit naar God.

Gods liefde en glimlach is over jou, Hij ziet je en gaat mee waar jij gaat.

Wilma Oosterhuis