Goodness of God

My absolute goodness quarantees that I always do what is the best 
Mijn absolute goedheid garandeert dat Ik altijd het beste voor jou doe

Dit is iets wat wij alleen maar in geloof kunnen accepteren. Als ik denk aan de tijd waar wij door gaan … zoveel verdriet, zoveel zorgen, slechte berichten van het ziekenhuis. Maar misschien ook wel een tijd van groot geloof en vertrouwen. 

Waar sta jij? 

Het is essentieel dat wij wandelen in geloof en niet door wat wij zien! Door alles wat wij met onze ogen zien, daar worden we vaak alleen maar onrustig van. Wij wandelen misschien in het dal waar die doornstruiken staan. En wat willen wij er graag uit! Ze steken, beschadigen onze huid, laten krassen en littekens achter. Het doet zeer! Hoe kan je denken dat dit goed is?

Jaren terug dacht ik echt zo! Waanzin vond ik het! En nu? Nu is het zo’n zekerheid geworden omdat ik werkelijk geloof dat God altijd het beste met mij voor heeft. Mijn leven gaat echt niet over rolletjes, er zijn echt soms flinke struikelblokken! Dan huil ik en dan stort ik m’n hart uit in gebed. Maar weet je wat ik heb ontdekt? Het moment waarop ik uitspreek: ‘Heer, ook al begrijp ik er niets van, ook al schreeuwt alles in mij , toch geloof ik dat U het beste met mij voor heeft’, dan komt er een soort rust over mij.

Sterker … soms komt er een blijdschap in mij! En dan weet ik diep in mijn hart DAT God werkelijk voor mij zorgt en mij hier weer uit haalt. Dat Hij echt het beste met mij voor heeft, ook al zie ik dat nog niet met mijn ogen.

Wat kan de Heilige Geest in ons uitwerken door iets  verdrietigs of moeilijks?

  • Vertrouwen: dat dit gaat wortelen in ons; elke keer weer diepere en sterkere wortels.
  • Vasthouden: ik laat niet los Heer, tenzij U mij zegent.
  • Overgave: ik kan het niet; als ik zwak ben, wordt Uw kracht zichtbaar.
  • Stilte/rust: ik zal stil zijn, zodat U voor mij kunt strijden.
  • Acceptatie: niet ik, maar U, U alleen.
  • Verlangen naar Zijn sterke armen om ons/mij heen. Dat we ervaren dat Hij ons werkelijk draagt.

Als wij hierin groeien – want het is een groeiproces! – dan kan de Heilige Geest je hierin helpen. ‘Mijn vrede geef ik jou’ – Heer, ik wil putten uit die vrede die in mij woont, die ik nu niet ervaar, maar ik verlang ernaar OM het te ervaren.  

Wij willen vaak zo graag OP de bergtop staan. Maar weet je dat het koud is op de top? De wind loeit om je oren, de sneeuw heeft geen genade als je op de top staat, er groeit niets. De top van een berg is niet vruchtbaar. Het geeft alleen maar een gevoel van macht en overwinning, omdat je de top bereikt hebt. Het geeft je een kik.

In het dal groeit van alles! Het dal is vruchtbaar. Ja, er staan ook distels en dorens. Maar ook fruitbomen, struiken die vruchten voortbrengen en water wat stroomt in het dal.  

Maak het persoonlijk:

  • Waar verlang jij naar? De top of het dal? 
  • Sta je op die bergtop? Dank U voor deze overwinning Heer. Durf je dan ook af te dalen en te vragen: Heer, leidt mij naar het dal en begeleid mij zoals U het in Uw plan heeft voor mij.
  • Ben je in het dal? Heer, help mij op te letten, waarschuw mij voor de dorens en distels. Open mijn ogen voor het fruit, voor Uw zegeningen.

Zegen voor deze reis,
Anneke Pol