Grenzen

Een grens wordt gevoeld als hij wordt bereikt

Waarom vinden we grenzen zo moeilijk? Grenzen aangeven, je aan je grens houden, niet toestaan dat iemand erover heen walst.

Je voelt het in je lichaam als je over je grenzen bent gegaan, je bent méér moe dan anders, soms weet je dat je leeg gezogen bent, je ervaart dat je met de rug tegen de muur staat… waardoor?

Hoe vaak horen we niet: 

 • Ik heb mijn grens bereikt
 • Ik ben over mijn grens gegaan
 • Er wordt over mijn grens gegaan
 • Mijn grens wordt niet gerespecteerd
 • Ik geef mijn grens aan maar niemand hoort het
 • Mijn grens ligt dichterbij dan ik dacht
 • Vandaag ligt de grens ergens anders dan gisteren

God heeft grenzen gegeven, grenspalen, grensstenen, een grensscheiding.

Kijk maar hoe Hij steeds weer precies aangaf waar welk gebied lag en waar het volgende begon. Maar ook voor ons persoonlijk. Lees deze teksten maar eens.

Deut.19:14, Deut.32:8, Spr.22:28, Ps.74:12-17  

Job 14: 5-6a Wend dan uw blik van hem af, opdat hij rust vindt. Laat iemand die oververmoeid is los… geef die persoon de ruimte om tot rust te komen! Respecteer zijn/ haar grenzen. 

God verwacht dat Zijn grenzen gerespecteerd worden.
Als Hij nee tegen ons zegt, is dat Zijn recht, Zijn vrijheid.
We hebben soms het gevoel dat we recht hebben op Gods gunsten, alsof Hij zou moeten doen wat wij van Hem willen.

Bijvoorbeeld de verloren zoon: Hij vond dat hij recht had op de erfenis al voordat zijn vader was overleden. Ik heb geen zin om daarop te wachten, ik wil het nu! 

 • Heel duidelijk, hij ging over de grenzen van zijn vader, die het ook toe liet.
 • De vader had ook kunnen zeggen: je gaat over mijn grens, dit gebeurt niet, wat denk je wel niet!

Paulus accepteerde de grenzen van God. Hij vroeg herhaaldelijk om genezing.
God zei : Nee, Ik kies er niet voor jou lief te hebben op de manier die jij op dit moment wenst. Ik kies ervoor jou lief te hebben met Mijn aanwezigheid.

2 Kor.9 en10 (NrdBijbel): ‘Mijn genade is voor jou genoeg, want de kracht wordt in zwakheid volbracht’. Het liefst zal ik dan eerder roemen in mijn zwakheden, opdat op mij komt wonen de kracht van Christus.

De reactie van Paulus is: omdat ik dit weet… omdat ik dit ontdekt heb… heb ik welbehagen in zwakheden (ik vind het niet zo vreselijk meer wanneer ik zwak ben) want wanneer ik zwak ben… dan ben ik krachtig!                                                                                          

Wat een ontdekking! Wat een bevrijding! 
Want hoe vaak klagen we onszelf niet aan wanneer wij niet kunnen wat wij vinden dát we zouden moeten kunnen? Hoe vaak heb ik mijzelf niet aangeklaagd omdat ik zo vaak ziek was? Omdat ik zo vaak geen kracht had om iets te doen. Paulus is voor mij hét voorbeeld van vertrouwen in de Heer

Maak het persoonlijk

 • ‘Ik vertrouw U als ik zwak ben, dan kan Uw kracht op mij komen wonen’. Dank U Heer, dat U bij mij bent en mij helpt. U heeft mijn kracht niet nodig, U vraagt om mijn hart, om mijn gewilligheid, mijn gehoorzaamheid , zodat U kunt doen wat in Uw plan ligt.
 • Het gaat dus niet om mij, het gaat alleen maar om God… hoeveel ruimte ik Hem geef.
 • Als U op mij woont met Uw kracht, zult U het beste uit mij halen en doen wat nodig is zodat Uw wil geschiedde.
 • Grenzen aanhouden betekent ook: Lief zijn voor jezelf in wie je bent.

Ik zegen jou met het ontdekken van je grenzen, die je waarschijnlijk al wel weet, maar vooral met het bewaken van je grenzen. 

Anneke Pol