Hand in hand met de Heilige Geest

Hand in hand met de Heilige Geest.

 • Waar denk je dan aan?
 • Hoe doe je dit?
 • Zie je deze ‘gewoonte’ door je wandel met God lopen?

Hand in hand… Dan moet ik denken aan een van mijn kleinzoons. Als ik hem van school ophaal, komt meteen dat kleine handje naar de mijne om die vast te pakken. En meteen begint hij honderduit te vertellen. Over wat hij gedaan heeft, over zijn vriendjes, over de juf, over mama… soms valt er geen touw aan vast te knopen. Ik probeer te reageren op zijn verhaal maar soms reageer ik alleen maar met: hm…oh echt? En dat is voor hem voldoende. 

 • Hij vertelt zonder dat hij nadenkt of het een aansluitend geheel is
 • Vertelt recht vanuit zijn hart
 • Vertelt van wat op dat moment in hem opkomt
 • Denkt niet na of ik het gek vind wat hij mij vertelt, of het gepast is om dat tegen mij te zeggen
 • Hij houdt zich niet bezig met: wat zou Oma hiervan vinden
 • Aanvaard dat ik soms helemaal niets zeg … hij vertelt gewoon verder
 • Als ik hem een complimentje geeft van: wat goed dat je dat weet lieverd… is zijn reactie: Ja! Maar ik ben ook goed hierin Oma, of: Ja! Weet ik.

Zijn houding en manier van reageren heeft mij heel veel laten zien en het was echt een les van de Heilige Geest voor mij. Geweldig toch? Gewoon door zo’n manneke heen krijg je onderwijs van de Heilige Geest.

Als wij hand in hand met de Heilige Geest wandelen mogen we ook op die manier gewoon ‘kletsen’. Het hoeft geen samenhangend verhaal te zijn, juist niet! Het mag gewoon recht uit je hart komen.

Ik ben altijd zo bemoedigd als ik me realiseer dat God toch al mijn gedachten kent! Dan kan ik ze net zo goed ook hardop uit spreken, toch?

 • Zonder terughoudendheid
 • Zonder schaamte
 • Zonder schuld
 • Zonder verborgen motivatie
 • Zonder angst
 • Gewoon in vrijmoedigheid

Denk eens aan Abraham / Mozes / Jozua / Samuel. Zo maar wat mensen uit de Bijbel waarvan wij weten dat ze met God wandelden.

Weet je waarom God zoveel personen heeft gebruikt in de Bijbel?

 • Zodat wij ons aan hen kunnen spiegelen.
 • Zodat wij van hen kunnen leren
 • Zodat wij deze verhalen over en over kunnen lezen en ineens kunnen denken : och…dat lijkt mijn verhaal / situatie wel op dit moment. 
 • Het geeft ons hoop
 • Het geeft ons de kracht om door te gaan, ondanks… vul maar in

Deze mensen spraken: 

 • Met vrijmoedigheid
 • Met vertrouwen
 • Met een open hart
 • Met een verwond hart
 • Vanuit een schreeuw rechtstreeks vanuit hun hart
 • Vanuit een niet begrijpen…Heer hoe dan?
 • Met verwachting

Hoe blijf je IN Hem? Hoe doe je dat?

De gelijkenis met de wijnstok – Johannes15:1-6

Wij zijn ge-ent op de Ware wijnstok. De sappen die vanuit de grond eerst de originele stam vullen, worden daarna door gegeven aan datgene wat erop ge-ent is. Dit zien we ook bij bijv. rozen die op stam zijn gekweekt. Een lange stam en daarboven op zit een rozenstruik (meestal) in een bolvorm. Dit is niet natuurlijk! Dit is zo gekweekt. Zonder die stam zal de rozenstruik niet kunnen bestaan, niet tot bloei kunnen komen.

Dit is een prachtig voorbeeld van hoe wij IN Hem kunnen blijven. Wij ZIJN ge-ent OP Hem, onze levenssappen komen vanuit Hem naar ons. En dat maakt dat wij kunnen groeien en bloeien.

Mijn kleinzoon laat mijn hand los wanneer we thuis zijn, dan gaat hij spelen. Maar er komt ook weer een moment dat hij mijn hand opnieuw vastpakt.

Zo is het ook met ons. Soms lopen we even alleen, zijn we als het ware even aan het spelen. Maar dan ineens bedenken we: Heer help! Hoe moet dit? En dan pak je Zijn hand weer vast. 

Maak het persoonlijk: 

Als je een rozenstruik op stam ziet, misschien wel in je tuin hebt staan, denk dan eens aan dit verhaal. Probeer je het voor te stellen dat Jezus die stam is en dat jij die rozenstruik bent. Er zijn momenten dat je bloeit. Maar ook momenten dat er alleen maar blad is. Die momenten krijg je nog wel sappen uit de stam! Alleen je ziet het niet. En dan ineens…. bloemknoppen, die even later prachtige bloemen worden.

Gebed: 

Open mijn ogen Heilige Geest hiervoor. Help mij dat ik niet wanhoop wanneer ik alleen maar blad zie, maar dat ik met verwachting uitzie naar de knoppen. Wetende dat er dan ook bloemen gaan komen. Help mij steeds bewust te zijn dat U mijn Stam bent waar ik mijn levenssappen van krijg.

Anneke Pol