Het is heerlijk als de Heer je God is!

Door de week van gebed en ons thema: Lord You said, kwam ik op meer bidden vanuit de Bijbel. Welke beloften, welke woorden zijn voor nu Heer?

Een aantal verzen uit Psalm 144 heb ik omgezet naar gebed voor Aglow.  

Prijs de Heer! Bij Hem zijn wij veilig. Hij is de rots onder onze voeten. Hij oefent onze handen voor de strijd. Heer kom uit Uw hemel en daal neer.

Er zijn veel momenten waarin we uitgedaagd worden om te denken vanuit de hemel. Om te reageren vanuit Gods gedachten en niet vanuit eigen emotie of de wereldse denkpatronen. Dat betekent bijvoorbeeld genade geven in plaats van kritiek. En ik vraag om geduld zodat ik niet boos word. 

Steek Uw hand uit, uit de hemel en trek vrouwen / mannen / jongeren uit het kolkende water: red hen uit de macht van de boze, demonen, leugens en nepnieuws. Raak de bergen problemen aan, zodat ze in rook opgaan.

We mogen roepen en schreeuwen naar God om hulp. Heer Jezus er komt veel op me af, ik kan het niet bijhouden, het is als kolkend water, ik dreig ten onder te gaan in spanningen, verslaving, angsten, depressieve gevoelens. Roepen aan de ene kant en willen dienen, helpen aan de andere kant. Beschikbaar om te ontvangen en om te geven. 

Ontvang gebed, ontvang de helpende hand van God door mensen. Ontvang opdrachten van God, luister naar Zijn aanwijzingen. Zodat je op het droge terecht komt. 

Luister naar aanwijzingen zodat Hij je kan sturen om aanmoedigende woorden te spreken. Bijvoorbeeld iemand in je omgeving die worstelt met het leven: hallo, ik wil naar je luisteren, ik spreek je aan met vriendelijke woorden. Ik geef je een kaart met: ‘Je bent een parel in Gods hand’. Ik stuur een app met een lied: ‘Welk een vriend is onze Jezus’. Ik vraag je om bij mij te komen eten. 

Laat onze bezoekers zo sterk zijn als jonge takken aan een boom. Laat onze Aglow vrouwen en mannen zo mooi zijn als sierlijke ondersteuners in Aglow groepen en plaatselijke gemeentes/kerken. Laat hun geldbuidel gevuld zijn en laat de oogst groot zijn. Zorg dat de Aglow medewerkers steeds gezond en sterk zullen zijn. Het is heerlijk als de Heer je God is! 

Voor mij zijn deze verzen door het gebed gaan leven. Ze zijn doelgericht geworden, Gods woorden uitspreken over Aglow mensen in Nederland. Het geeft een vorm van verbinding. En ook verlangen om elkaar te zien/horen. Dan vertellen mensen dat ze sterker worden door gebed, dat er genezing en groei is door Bijbelstudie. Dan zijn we goede rentmeesters. We raken door oefening bekend met strijd in de hemelse gewesten.  

Samen kunnen we zeggen dat het heerlijk is als Jezus je Heer is. Net als in Psalm 1: ‘Gelukkig, welzalig de mens  die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt’. Dan kan ik en hopelijk jij een nieuw lied voor God zingen of spreken, want Hij geeft de overwinning.  

Maak het persoonlijk:

  • Welke hulp heb jij aan God gevraagd en hoe gaf Hij die?
  • Ben jij beschikbaar om geleid te worden door God? Wat heb je uitgedeeld?
  • Schrijf een ‘lied’ ‘gedicht’ ‘brief’ met de overwinningen van God in jouw leven.

Yvonne Elbers