Het is tijd!

Hallo! We zijn geboren voor een tijd als deze; de Heer is daarin ónze Herder.                           

In Psalm 23:5-6 staat: U bereidt een feestmaal voor mij, waar mijn vijanden bij zijn. U zalft mijn hoofd met olie, als bij een persoonlijke gast, mijn beker vloeit over van uw zegen! Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig wonen in uw huis.

In de cultuur van het oude Midden-Oosten werd van gastheren verwacht dat zij hun gasten tegen elke prijs beschermden. God biedt de bescherming van een gastheer, zelfs wanneer wij door vijanden omringd zijn. In het laatste deel van deze psalm zien we dat de gelovigen bij God zullen wonen. God, de volmaakte Herder en Gastheer, belooft ons heel ons leven te leiden en te beschermen om ons voor altijd in Zijn Huis te brengen.

Inger Porsen eindigde op de voorjaarsconferentie in maart met de woorden van Psalm 23:5 alvorens zij ons meenam in de uitleg over het schaakspel van God. Alle schaakstukken bewegen op een bepaalde strategische manier, zo zijn wij in Gods ogen allemaal een uniek schaakstuk. Hij schuift (schaakt) de laatste 60 jaar vrouwen naar voren; het gaat bewegen!

Hij heeft ons in de ruimte gezet voor een tijd als nu. Aglow is sterk geworteld, nu spruiten takken uit. Hij roept ons om Hem te helpen bij het vele werk, door de mandaten die Hij Aglow heeft gegeven: Israël-, Moslim- en Man & Vrouw-mandaat. 

We horen hier en daar al van opwekkingen ook in Nederland. Elke opwekking begint met bekering, berouw hebben, dingen afleggen. Dat zet ons vrij! We bidden voor de kerk; in Efeziërs 3:10 staat: God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is.

Het is daarin ook belangrijk dat wij begrijpen wat Gods plan is voor Israël. Inger nam ons mee naar Ezra 3 en 4 over de start van de herbouw van de tempel.  Een veilige muur bouwen om de mensen die God ons heeft toevertrouwd. Soms moeten we daarin oude gewoonten die we in de kerk hebben geleerd die niet klopten, afleren zodat je vrij bent in de Heilige Geest.   In Efeziërs 3 wordt uitgelegd dat het goede nieuws voor Joden en niet-Joden is. Wij zijn namelijk één, mede-erfgenamen. God wil zijn plan aan alle mensen bekend maken op zijn volmaakte tijd. 

We zijn aan het wachten / uitkijken wanneer de Bruidegom komt door Gods Geest. Zoals de wijze en de dwaze maagden die er middernacht op uit trokken om Hem te ontmoeten.

We gaan op naar het feest van de Heilige Geest: Pinksteren.

Maak het persoonlijk:

  • Gebruik deze wachttijd goed en vraag Hem welke lasten je nog bij Hem neer mag leggen Hij zalft je hoofd met olie en je beker mag overvloeien van zijn zegen!
  • Wat is jouw unieke manier om te bewegen op het schaakbord van God?

 Anita Bangma