Ik leef m’n leven, zoals ik dat wil …

Deze woorden, uit een liedje, werden zo gemakkelijk gezongen. Velen dachten dat dit zo was: leven zoals ik dat zelf wil. Zij dachten dat het leven maakbaar was op veel manieren, met geld, met goederen, etc. En nu blijkt dat dit niet zo is. 

* Kunnen wij het leven leven zoals wij dat willen of …?

In contact met een aantal mensen kwam dit zinnetje voorbij: ‘ik probeer het leven te leven’. Dit bleef hangen bij me. Wat is het verdrietig dat we het leven ‘proberen’ te leven. Daar spreekt verdriet uit, worsteling en over-leven. 

* Is dat het leven wat God bedoeld heeft voor ons?
* In hoeverre worstelen wij, omdat we het bijna niet aan God kunnen geven?
* Kan jij danken voor het leven?
* Kan jij de Heilige Geest vragen je te helpen als jij het bent die ‘het leven probeert te leven’?

In hoeverre ben jij heen en weer geschud door alles wat er gebeurd is?
*  Kan jij je blijven focussen op de Heer of ben je overweldigd door alles wat er om je heen is.
* Heeft angst de overhand, wordt je erg zenuwachtig van al het nieuws over Corona, geweld, etc.?

En soms is dat zo hè?! 
Dus klaag jezelf niet aan mocht dit het geval zijn. Bedenk alleen dat angst niet van God komt. Overdenk Zijn belofte dat Hij altijd bij ons is en voor ons zal zorgen. Hij is de Beschermer, de Voorziener, onze Hulp.

Psalm 121:1 Ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar MIJN Hulp zal komen.
Ik heb expres ‘MIJN’ geschreven, want het is jouw Hulp! Jouw persoonlijke Hulp.

* Kijk naar ‘de berg’ verwacht dat je Hem ziet afdalen om jou te komen helpen. Het is soms zo goed wanneer we ons een situatie voorstellen, er een plaatje van maken. 
* Als jij je voorstelt dat jij voor de berg staat en om hulp roept, in de verwachting dat je Hem ziet  afdalen naar jou, dan kan het maar zo zijn dat je in je hart gaat ervaren dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Gebeurt er direct niets, hou vol en doe het een andere keer nog eens. 
* De Vader wil jou zo graag helpen, bemoedigen, Hij laat Zich vinden!

Psalm 107:21   
So, lift your hands and give thanks to God for His marvelous kindness and for His miracles of mercy for those He loves! 
Vertaling: Dus, doe je handen omhoog en geef God dank voor Zijn geweldige vriendelijkheid en voor Zijn wonderen van genade voor hen waar Hij van houdt.

Het is een actieve daad. Doe je armen omhoog! Het is eigenlijk een gebod. Zie je dat? Maar ook een daad van vertrouwen. Dankbaarheid ondanks alles, spreekt van vertrouwen. ‘Ook al begrijp ik U niet, ik vertrouw op Uw liefde.’
* Hem danken … ook al schreeuwt alles in je.
* Hem danken … ook al begrijp je niets van de situatie.
* Hem danken … ondanks hoe jij je voelt en wat er om je heen gebeurt.
* Hem danken … omdat jij het leven leidt, samen met Hem.

Met of zonder Corona God is en blijft Dezelfde. Zijn liefde en zorg voor ons verandert niet. De wereld schudt, God is stabiel. De wereld is in onrust, Zijn Rust woont in ons. God is onze stabiele factor! In tijden van onrust is het voor mij althans een troost: ‘Heer, dank U dat U dezelfde God bent, dat U niet veranderd.’

Maak het persoonlijk: 
Voor een aantal zinnen heb ik een sterretje gezet. Dit is om over na te denken, mee bezig te zijn. 

Denk aan de berg … jouw Hulp komt eraan!

Anneke Pol