Lach en geniet!

Je bent té gezegend om je zorgen te maken. Lach en geniet!

Jacobus 1: 4  
De beproefdheid van uw geloof werkt volharding uit. Maar die volharding moet volkomen doorwerken.

Ik hou van het woord! Juist omdat de Heilige Geest me soms ineens iets laat zien, terwijl het er altijd al gestaan heeft. En dat gebeurde ook met de tekst uit Jacobus. Die volharding moet volkomen doorwerken. Als iets volkomen is, is er ook een on-volkomen. Dan is het nog niet vol, nog niet klaar. Er is een mate van wanneer iets vol-komen is. Niemand van ons weet wanneer het vol-komen is, God alleen. Als ik in een proces zit en steeds weer kom ik hetzelfde tegen, dan ben ik dus aan het oefenen om dit proces in mij volkomen te maken. Om dit volhouden helemaal vol-komen te maken. 

Praktisch voorbeeld                                                                                                                              

Jaren geleden zag ik de zon nooit schijnen, alles was triest en verdrietig. Ik zag helemaal niet dat ik gezegend werd. Door God te vragen het mij te laten zien, te laten zien waar ik dankbaar voor kon zijn, kwam ik erachter dat ik echt wel gezegend werd, alleen ik had het nog nooit zo gezien. Het moment dat je je dát realiseert geeft het zo’n vreugde. En na een tijd wist ik altijd wel iets om voor te danken.

Een ander voorbeeld

Deze periode waar wij allen in zitten, wat ligt het op de loer om te klagen, om … Noem het maar!  Binnen Aglow gaan dingen anders, we komen bijna niet bij elkaar, we spreken elkaar haast niet. Landelijke dagen gaan via Zoom, wat is dat toch anders! We zouden er zoveel van kunnen zeggen, we willen zo graag terug naar de ‘gewone’ situatie. Maar het kan niet, we zitten nog steeds in deze wildernis periode. Juist dan is het belangrijk te beseffen: ‘Heer, ik heb U nodig! Verander mij zodat ik léér om hier goed mee om te gaan.’

Wàt een uitdaging! En wat moeilijk soms.                                                                                                                     

Praktisch

Voor elk gebied waar je een worsteling in hebt is het belangrijk dat je gaat zoeken naar:

  • een tekst die jou aanspreekt
  • die je gemakkelijk uit je hoofd kan leren om het hardop uit te spreken
  • ga volhouden om die tekst steeds weer te gebruiken, 
  • ga ontdekken dat jouw worsteling minder wordt in dit specifieke gebied. 

Elke keer is jouw volharding een stukje meer vol-komen

Als Gods kinderen worden wij steeds gezegend. Dwars door al het verdriet en moeite heen, door ziekte en eenzaamheid, door problemen, door … noem maar op. We zijn gezegend en worden gezegend, ómdat Zijn hand op ons is. Laten we daarom vreugde bedrijven, zoals het staat in de Bijbel. 

  • Vreugde bedrijven is de vreugde van God in je aanwakkeren. Benoemen dat het in je woont, ómdat Hij in jou woont én jouw Bron van vreugde is

Gebed

  • Heer, ik wil uit die bron van vreugde putten op dit moment. Ik voel het niet, maar ik weet dat U mijn Bron bent en dat álle vreugde die ik nodig heb voor deze dag aanwezig is in mij. Ik stuur elke negativiteit weg en ik dank U dat ik mag putten uit U, mijn Bron van vreugde die in mij woont. Heilige Geest, wilt U mij helpen dat Uw vreugde gaat opborrelen in mij. 

Gezegend bén je door Hem, die jouw Bron van vreugde is.

Anneke Pol