Langzaam leren

We leven in een tijd waarin alles snel gaat. En het liefst willen we dat het nog sneller gaat. Dat mensen je berichten meteen lezen en direct reageren. Ook in je leven als christen wil je graag dat alles snel verandert en dat je in één keer leeft zoals bij de nieuwe mens hoort. 

We kunnen van de bomen leren. Weet je wat er gebeurt als een boom te snel groeit? Dan staat de boom niet stevig genoeg, is kwetsbaar en waait om bij een storm. Bomen hebben wind en droogte nodig om sterk te worden. Door droogte groeien bomen minder snel boven de grond, maar wortelen juist onder de grond. Onder invloed van storm worden prachtige bomen hele krachtige bomen. Zo mag jij allereerst wortelen in God door alles wat je meemaakt.

Nu weer terug naar het leren. Voor mij was het zo’n opluchting dat God wil dat we langzaam leren. Hij is er niet op uit dat wij alles zo snel mogelijk tot ons nemen en meteen veranderen. Hij wil dat we iets doen met de dingen die we horen en echt veranderen. Het kost tijd om iets te leren. Allereerst moet je afleren wat je gewend was om te doen. Daarna moet je aan het oefenen met wat je aan het leren bent. En dan moet het geleerde een plek krijgen in je leven, zodat het deel wordt van jou en levenslang blijft. 

Leren begint dus met afleren. En dit is net zo belangrijk als het leren zelf. Denk maar eens aan iemand die zichzelf pianospelen heeft geleerd en het al aardig kan. Als deze persoon op pianoles gaat en ontdekt dat de toetsaanslag niet goed is, kost het veel tijd en energie om dit af te leren, maar het is wel nodig om verder te komen. 

In Psalm 25:4 (BGT) staat: ‘Heer, laat mij zien hoe ik moet leven, wijs mij de goede weg’. Dat mag je verlangen zijn, dat God jou persoonlijk de weg wijst. God geeft jou de tijd als een geschenk om te ontdekken waar jouw weg moet veranderen in Gods weg. Je hebt tijd om te oefenen en je Gods principes eigen te maken. God maakt Zich nooit druk om tijd, Hij is altijd gericht op groei. 

De vijand is er op uit dat je zo snel mogelijk door de lessen gaat en zet je aan tot haast. Hij wil niet dat je het leven in Christus leert kennen en dat een echte verandering in jou plaatsvindt. 

Het gaat erom dat wat je leert niet in je hoofd blijft zitten, maar je hart bereikt. Hoofdkennis gaat je leven niet veranderen. Alleen de Heilige Geest kan je hart en gedachten met elkaar verbinden en je vernieuwen. 

De vijand weet wat er gebeurt als je Gods natuur leert kennen en jaagt je door de lesstof heen. Hij probeert je bezig te houden en je af te leiden van waar het echt om draait. De Heilige Geest legt Zijn hand op je schouder en herinnert je eraan: ‘Ja, dat heb je gehoord, maar ben je op dit gebied al verandert?’ Als je naar de Geest luistert, verliest de vijand zijn grip op je leven. 

De vijand haat het om geen controle over jou te hebben en heeft twee tactieken om jou tegen te houden:

  • Hij gaat voor je staan om jou tegen te houden een volgende stap te doen. Hij doet dit door angst, ontmoediging of negativiteit.
  • Hij gaat achter je staan en wacht op een moment om toe te slaan op een plek waar het geleerde nog geen levensstijl is. Dat doet hij door schuld op je te leggen of je te vernederen. 

Jezus zegt: ‘Volg Mij en laat God het tempo bepalen’. Geef jezelf ook de tijd om te leren. Focus op één punt wat God je aan het leren is en laat dit doorwerken in je leven. Ga dan pas naar het volgende.

Maak het persoonlijk:

  • Wat raakt je in deze blog en hoe kun je daar iets mee in je leven?
  • In welk gebied van je leven is God op dit moment aan het werk? Wat kan je helpen om je hierop te focussen en wat moet je hiervoor loslaten?

Wilma Oosterhuis