Met mijn God kan ik het!

‘Het is onmogelijk!’ ‘Het kan niet worden gedaan!’ Hoe vaak zorgt ons gebrek aan geloof of fantasie ervoor, dat we het onmogelijke tot waarheid maken? We gaan de weg van de minste weerstand, als we opgeven zonder het echt te proberen. 

Wanneer we logica gebruiken in plaats van geloof, wordt het onmogelijke onze taal. We vergeten dat we in Christus zijn en veranderd in ons denken. Dat we mogen kijken vanuit Gods perspectief.

Als we zeggen dat iets onbereikbaar is, missen we de kans om te ontdekken dat het anders is. We gaan het avontuur niet aan. We maken iets onbereikbaar als wij het zelf niet kunnen. Onze focus is gericht op aardse mogelijkheden en niet op die van God.

‘Alle dingen kan ik aan door Christus, die mij kracht geeft.’ (Fil.4:13). Dat zijn woorden van Gods Koninkrijk. In God is ongeëvenaarde kracht en wij als zijn kinderen hebben deel aan die kracht. Voor God zijn alle dingen mogelijk, daar mogen wij uit leven.

We mogen ontdekken wat dat voor ons betekent. God staat toe dat wij in situaties komen die te groot voor ons zijn. Dat zijn momenten waarop we zien, dat God in ons leeft en dat Hij het overneemt. God gaat iets creëren wat wij niet verwacht hadden. 

‘Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk.’ (Efeziërs 3:20). Wat gaat er verder dan het denken? Dat zijn dromen en fantasie. Alle grote technische ontwikkelingen zijn zo gegaan. Iemand zag iets, wat er nog niet was en begon het te maken. Denk aan auto’s, elektriciteit, internet en noem maar op. 

Voor mij is het een proces om te leren om buiten mijn kaders te denken. Om te verwachten dat God iets kan doen wat ik niet voor mogelijk had gehouden, omdat Hij zoveel groter is. Wat is het bijzonder om mijn handen in Gods hand te leggen en te zeggen: ‘Heer, ik ben benieuwd wat U hierin gaat doen.’ Het heeft me geweldig verrast wat er gaat gebeuren als God het overneemt. Hierin wil ik verder groeien en meer van Hem verwachten. 

‘Alle dingen zijn mogelijk, geloof alleen.’ (Marcus 9:23) Wanneer God in Zijn mogelijkheden beweegt, ontvangen wij kracht in onze zwakheid. Iets wat ons normaal verzwakt, zorgt er nu juist voor dat er iets onvoorstelbaars gebeurt. We ontdekken Gods grootheid en zien dat bij Hem geen beperkingen zijn. 

Maak het persoonlijk

  • Heb je ontdekt dat God iets mogelijk maakt, wat je niet verwacht had? 
  • Wat betekent de volgende uitspraak voor jou: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’  
  • Waarin vraagt God jou nu om Hem te vertrouwen voor het onmogelijke?

Wilma Oosterhuis