Nieuwe kansen

Herken je dat in je leven, dat je keuzes hebt gemaakt of woorden hebt gesproken, die je graag zou terugdraaien. Nu is dat helaas niet mogelijk. Je kunt de situatie niet even terugspoelen en opnieuw doen. Maar wat je wel kunt doen, is de pauze knop indrukken. Even alles stilzetten en nadenken wat nodig is om verder te gaan. Een moment om naar God toe te gaan om het met Hem te bespreken. En dan is het zo bijzonder, God wijst je niet af. Hij luistert naar je met een hart vol liefde, Hij kent je door en door en is met je mee door de situatie gegaan. Bij God mag je vergeving ontvangen en wijsheid om nieuwe stappen te zetten. Maar daar blijft het niet bij, God wist jouw zonden volledig weg, zodat ze er niet meer zijn. Net zo als je een bericht op je telefoon niet terug kunt vinden als je het verwijderd hebt. Vergeven is bij God volledig, je bent vrij om verder te gaan.

Dit zie je ook op een geweldige manier in het leven van Jakob. Hij heeft een puinhoop van zijn leven gemaakt. Hij heeft de regie in eigen handen genomen en wil ervoor zorgen dat zijn broer Ezau hem gaat dienen. Maar dit plan is volkomen mislukt en Jakob heeft alles verprutst. Hij heeft zijn vader bedrogen en zijn broer is woedend op hem en wil hem doden. De toekomst ziet er donker uit en Jakob besluit te vluchten om een veilige plek te vinden. 

Zo gaat Jakob op reis naar zijn familie in Haran. Onderweg komt hij bij een plaats om te overnachten omdat de zon was ondergegaan. Ook in Jakobs leven is de zon ondergegaan. Bedrog is over zijn leven, hij is alleen, leeg en verdrietig en heeft weinig verwachting voor de toekomst. Hij legt een steen onder zijn hoofd en gaat liggen slapen. Je verwacht niet dat dit een beste nacht gaat worden met alle onrust die in hem is en het gebrek aan comfort. Maar het wordt een hele bijzondere nacht.

Jakob krijgt een droom en ziet een ladder die op aarde staat en helemaal tot in de hemel reikt. Daarlangs ziet hij engelen omhoog gaan en afdalen. De hemel bereikt de aarde en Jakob is daar deel van. God staat bovenaan de ladder en begint tot Jakob te spreken. God laat zien dat Hij Jakob door en door kent. Hij is al begonnen in het voorgeslacht van Jakob en gaat door in zijn familie. God belooft dat Jakob zal terugkeren naar dit land en dat hij een geweldige zegen gaat ontvangen.

Wat een nacht! Jakob is zo geraakt als hij wakker wordt. Hij weet het zeker, dit is een plaats waar God is. Hij heeft Gods aanwezigheid geproefd en is onder de indruk van Gods grootheid. Deze ontmoeting verandert het leven van Jakob volkomen. God schudt iets in hem wakker en Jakob krijgt weer zicht op een toekomst. God reikt uit en Jakob krijgt nieuwe kansen. Hij mag het verleden achter zich laten en uitzien naar wat komen gaat. 

God verschijnt op onverwachte plaatsen en momenten ook in jouw leven. Hij kent je en weet precies wat je nodig hebt. God wil zijn woorden tot je spreken en je laten zien hoe je verder mag gaan. God belooft dat Hij met je meegaat en voorziet in wat nodig is. God geeft je nieuwe kansen, die mag je met open handen ontvangen en uitzien naar wat voor je ligt!

Maak het persoonlijk

  • Lees het verhaal van Jakob in Genesis 28 en schrijf op wat je raakt. Wat betekenen deze woorden voor jou persoonlijk.
  • Herken je in je leven dat God je nieuwe kansen heeft gegeven? 
  • Zijn er op dit moment situaties in je leven die je mag achterlaten? Bespreek het met God en stel je open voor Gods vergeving en ontvang zicht op de stappen die je mag nemen. 

Wilma Oosterhuis