Op pad als de geliefde

Een nieuw jaar is gestart! Een jaar waarin uitdagingen op je wachten en mogelijkheden om te benutten. Maar je bent niet alleen. God is bij jou. Hij die jou kent en onnoemelijk veel van je houdt. Hij legt Zijn hand op je leven en jij mag je hand in de Zijne leggen. Hem vertrouwen in alle avonturen die jou te wachten staan. Met God aan je zij mag je dit jaar intrekken en weten dat God altijd bij je is. Hij verlangt ernaar om dicht bij je te zijn en met jou op pad te gaan.

Herinner je de geweldige woorden, die in Efeze 1:3-6 staan. God kent de manier waarop Hij met jou wil wandelen. Hij wil je steeds opnieuw tegen je zeggen dat je volkomen geaccepteerd bent in Hem. Je kunt jezelf niet aanvaardbaar maken door wat je doet. Jezus heeft dat voor jou gedaan. Je hoeft niet te leren hoe je geaccepteerd kunt worden. Je bent al op een plaats waar je helemaal en altijd geaccepteerd bent door Christus. Je mag Zijn acceptatie als een gift ontvangen. Jezus is aanvaard door de Vader. Hij leeft in jou en voorziet in alles wat nodig is zodat jij geaccepteerd bent. Hij neemt het initiatief: Hij zegent jou, Hij kiest jou en heeft je apart gezet. Hij aanvaardt jou, je mag bij Hem horen. God heeft de leiding. Hij is vol liefde voor jou, Hij weet dat je groeit op een plaats waar je geliefd, veilig en geaccepteerd bent. 

Door acceptatie verdwijnt de noodzaak om jezelf te bewijzen en het stelt je in staat om in relatie met God te leven. Jezus was de volmaakte en Zijn gerechtigheid bedekt jou terwijl je aan het opgroeien bent in alle dingen die Christus voor je heeft.

Je bent één keer gered, maar je redding wordt elke dag verzilverd.

Elke dag opnieuw mag je Gods genade ontvangen, Hij die jou heeft vrijgemaakt en elke schuld van je heeft weggenomen. Jij mag er zijn en in relatie met Hem leven.

Aanvaard te zijn in Jezus is een enorm en krachtig geschenk dat is ontworpen om je te overweldigen met Zijn liefde, vriendelijkheid, genade en goedheid. 

Je zult de vreugde ervaren om met God te wandelen. Je weet wie je bent zonder Hem. Je mag vertrouwen hebben in wie je bent met Hem. De persoon die echt weet dat ze geaccepteerd is in de Geliefde leeft in die vrijheid. Dat ben JIJ geliefde!

Je voelt het gewicht van genade op je leven. Jij kunt anderen accepteren waar zij zijn, omdat jij die genade kent en jezelf accepteert waar jij vandaag bent.

God kent de plannen die Hij voor jou heeft. Hij weet hoe Hij met jou mee moet lopen. Je bent gewoon met Hem aan het wandelen, voelt Zijn acceptatie … Zijn glimlach … Zijn plezier in het zijn met jou … kijkend hoe Hij leeft … en Hem volgen.

Met je hand in Gods hand, zul je ontspannen en zal Zijn vrede in je opkomen. Wanneer je in vrede bent, kun je horen. Wanneer je in rust bent, neemt je gevoeligheid voor de Heilige Geest toe.

Laat acceptatie een vast onderdeel worden van je groeiproces, als je geniet van het wandelen met God. Onthoud dat een van Zijn titels IK BEN is en IK BEN is altijd verheugd om in jou en met jou te zijn.

Maak het persoonlijk

  • Leg dit nieuwe jaar bewust in Gods hand en spreek je vertrouwen uit naar Hem. 
  • Wat raakt jou als je hoort dag God je onvoorwaardelijk accepteert en dat je vanuit die plek mag leven.

Wilma Oosterhuis