Pijn en moeite als uitdaging

Hoe kan pijn en moeite nou een uitdaging zijn? Het is een tegenslag, zullen de meesten zeggen of denken. Ik heb ontdekt dat het samen met God een uitdaging is en kan zijn. Is het gemakkelijk? Nee, maar wel mogelijk. Mogelijk, omdat God Zijn belofte heeft gegeven: ‘Ik zal je niet begeven en Ik zal je niet verlaten.’ Hij is er bij, in al je moeilijke momenten, maar ook in al je jubel momenten. 

De psalmen staan vol met ‘schreeuwen’. Ps.61: Hoor toch, o God mijn smeking. Sla acht op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot U, omdat mijn hart bezwijkt. 

Soms heb je dat gevoel toch? Dat je bezwijkt onder de last, onder alle moeite. En wat een opluchting dat we dit uit mogen roepen! Niet zachtjes, néé roepen! Heer ik red ‘t niet meer, het is te zwaar voor me. Heer help! U bent de Enige die hier iets aan kan doen. Ik leg deze last, deze moeite voor U neer. 

Vaak is het al een ontdekking dat je het niet alleen kán en om dit te erkennen naar God. We proberen zoveel alleen te doen. Geen hulp te vragen. We hebben zo geleerd om onszelf  te redden. Maar Jezus gaf ons de Heilige Geest als onze Hulp. Hij wil niets liever dan ons helpen. Niets liever dan ons door dat diepe dal soms heen te helpen met Zijn kracht en rust.

Steeds weer ben ik verbaasd over hoe God dan in mijn leven komt met Zijn kracht en rust. Onvoorstelbaar. ‘Heer, ik heb U nodig, ik kan het alleen niet.’ Ik begin tegenwoordig de dag er mee en wat maakt me dat afhankelijk van Hem. En wat ben ik dankbaar dat elk moeilijk moment dan ook een uitdaging is samen met Hem. 

Maak het persoonlijk: 

  • Belijd: Heer, ik kán dit niet alleen, ik heb Uw hulp en wijsheid nodig. Dank U, dat U met mij bent.
  • Een tekst die mij steeds weer helpt is mij te realiseren dat Zijn belofte: ‘Ik zal je nooit begeven en je nooit verlaten”, voor elk moment geldt.
  • Zoek voor jezelf een tekst die jou bemoedigt, die jou helpt. Schrijf hem uit en hang hem zo op dat je het steeds weer ziet. Herhaal het hardop zodat je het hoort, geloven komt door het horen van het woord! 

Voor datgene waar je nu door heen gaat: wéét dat Hij met je is, je hoeft het niet alleen te doen.

Anneke Pol