Veranderen door contact met Jezus

Er is groot verschil tussen iemand kennen van afstand, bijvoorbeeld door media of uit verhalen. Of iemand kennen door gesprekken in persoonlijk contact. In de Bijbel lees je over mensen die persoonlijk contact hebben met Jezus. Een vrouw uit B. vertelt aan Jezus haar ergernis en vraagt Hem om hulp. Dat is interessant, een vrouw die een gesprek aan gaat met een rabbi, een meester, met Jezus. (Lucas 10:38-42) Meteen een goed punt want door te praten krijg je reactie. Van de reactie kan je leren, en eventueel reageren. Als je niks zegt, gebeurt er veel minder of langzamer. 

Jezus reageert bij iedereen persoonlijk. Hij ziet wat de vrouw doet en erkent het, maar wijst haar de weg naar ANDERS KIJKEN naar de situatie. Kritiek dus, ja maar op een persoonlijke manier. En nu is de vraag wat doet ze ermee. Wat doen jij en ik met aanwijzingen waarop een verandering van ons wordt verwacht. Veranderen is namelijk niet zo eenvoudig. Deze vrouw heeft een tweede ontmoeting met Jezus. Dan is ze verdrietig en ze had weer hulp aan Hem gevraagd. Antwoord op de hulp? Nee, die had ze niet gekregen. Jezus gaat met haar in gesprek, opnieuw interessant. Want Hij ziet haar oprechtheid en haar geloofskracht. Ze zegt namelijk: zelfs nu geloof ik dat U nog antwoord kan geven. En Jezus daagt haar uit door geloof VERDER TE KIJKEN. Ze zegt: ‘Ja Heer, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen’. (Johannes 11:23-27, NBV) Dezelfde belijdenis die Petrus uitsprak en waarvan Jezus zei dat dit door de Vader in de hemel aan hem geopenbaard was. (Matt.16:17)

In beide ontmoetingen in B. zien we ook een stille vrouw. Jezus gaat anders met haar om. Zo persoonlijk is Hij. De eerste keer bemoedigt Hij haar en zegt dat ze het goed doet. Bij de tweede ontmoeting maakt haar verdriet dat ze passief, afwachtend is. Ze zegt dezelfde woorden als de andere vrouw maar Jezus reageert niet met een gesprek, nee Hij voelt met deze (hoog) gevoelig vrouw mee. 

Zo persoonlijk als Jezus met deze twee vrouwen omgaat, zo persoonlijk geven ze ook hun liefde aan Hem terug. Dat is de derde ontmoeting die beschreven wordt. (Joh.12:1-8) Ze geven elk vanuit hun gaven en talenten dank en eer aan Jezus. Hieruit lees ik dat de vrouwen veranderd zijn door de persoonlijke ontmoetingen met Jezus. De een heeft anders leren kijken naar de situatie waardoor rust en geloofsverdieping is gekomen. De ander is meer durven doen, haar gevoel komt tot uiting in daden. 

Gary Chapman schreef een paar boeken over de 5 talen van liefde: 

 1. Persoonlijke aandacht, tijd, samen activiteiten ondernemen
 2. Bemoedigende woorden, complimenten
 3. Cadeaus
 4. Dienen, hulpvaardigheid 
 5. Lichamelijke aanraking

Iedereen heeft een of twee voorkeuren waarin zij liefde het beste ontvangt en uitdeelt. Jezus ontvangt alle liefde het beste, maar activeert ons om het beste te worden en te geven aan Hem. 

Hoe maak jij duidelijk dat je van iemand houdt, van Jezus houdt? Je gebruikt jouw gaven en jouw taal van liefde. Voor mij is het Jezus aanbidding met liederen en mooie woorden. 

Maak het persoonlijk: 

 • Door te praten krijg je reactie. Van de reactie kan je leren. 
  Herken je dit? Met wie ga jij praten om zelf te veranderen? 
 • Jezus daagt haar uit door geloof VERDER TE KIJKEN.  
  Kijk jij verder dan de situatie, heb jij geloofskracht en spreek je daarover bij je vrienden, bij zieken, bij buren of mensen uit je kerk? 
 • Hoe laat je jouw liefde aan Jezus zien.
  In gesprek met een paar vrouwen werd genoemd de liefdestaal: het dienen van anderen.  Maar wat geef je als cadeau aan Jezus, je tijd, woorden van eer en dank, lofliederen, wandelingen met Jezus. Schrijf een aantal voorbeelden op. En ontdek de komende maand nog meer mogelijkheden. 

Yvonne Elbers