Voor alles is een tijd

Een tekst uit Prediker 3:1-6. In het Engels staat er: Everything is beautiful in it’s time

Alles is mooi in/op zijn tijd. Buiten die bestemde tijd is het dus anders, is mijn conclusie. De juiste tijd, de juiste timing is belangrijk. Ook voor álle dingen die jij doet. Vandaag kan het geweldig zijn, overmorgen kan het misplaatst zijn – net niet goed. Zo maar wat woorden die aan geven wanneer het net niet goed is. 

Wij mensen gaan zo gemakkelijk in de herkenbare modus, handelen of zijn in onze comfortzone. Zo hebben we het altijd gedaan, zo kan het toch ook nu?! En soms is daar helemaal niets mis mee! Maar soms moeten we het juist loslaten, soms is die tijd op.

Denk dan eens weer aan : Alles is mooi in/op zijn tijd. 

Prediker zegt het zo mooi! Er is een tijd om te rouwen, er is een tijd om te lachen. Er is een tijd om te planten, er is een tijd om het geplante uit te roeien, enz. Het mooie ervan is dat er geen omschrijving van de tijd bij staat. Het is flexibel en kan per situatie verschillen. God heeft ons hier zó mooi de vrije hand als het ware gegeven, we mogen ergens de tijd voor nemen.

We kunnen dit ook doortrekken naar de Kerstdagen. Alle verdrietige berichten die ons keer op keer treffen, de duisternis rondom ons: er is een tijd voor alles.                                            

Er is óók een tijd voor: Het Licht zal de duisternis verdrijven! Het Licht heeft overwonnen! Alle eer aan Hem die het voor ons mogelijk heeft gemaakt dát wij Zijn Licht kunnen waarnemen te midden van de duisternis om ons heen. Dit zijn geen loze woorden die ik jullie schrijf. Ik heb drie kinderen vlakbij mij wonen en bij alle drie is grote nood en verdriet. Heer help! Hoe vaak ik dat al niet heb gebeden. Maar weet je, nóg vaker heb ik gebeden: Heer breek door met Uw Licht, doe wat U alleen maar kunt doen. Het geweldige is dat ik geloof: Hij gáát het doen! Hij gáát doorbreken met Zijn Licht, Hij gáát genezing geven, Hij gaat hét doen! Hoe? Dat weet ik niet. Maar…Op Zijn tijd! Op de béste tijd die daarvoor bestemd is. Dán zal het het meeste effect hebben, tot eer en glorie van Zijn naam. 

Prediker zegt ook dat er een tijd zal zijn van zwijgen. Ik/wij mogen zwijgen in de verwachting dat God zal gaan spreken, in de situatie die zo van belang is voor jou.

En zó wil ik uitzien op de beste tijd die Hij alleen maar kent. Wil ik Hem daarin vertrouwen: Oh ja! Vind ik het altijd makkelijk? Nee! Maar vol verwachting uitzien betekend ook geduld hebben, zoals Maria geduld moest hebben en niet moest zien op de problemen die haar overkwamen. Uit haar huis moeten, bij haar ouders/familie weg, kilometers lang op een ezel zitten terwijl je hoogzwanger bent, dan geen onderdak te kunnen vinden…wat een drama en wat oncomfortabel! En tóch…

Maria zag op datgene wat de engel haar had verteld en was letterlijk en figuurlijk in verwachting voor wat ging komen. Kon ze zich er een voorstelling van maken? Nee! En toch bleef zij volhouden, ze bleef volharden. En in alle eenvoud gebeurde datgene wat haar gezegd was. Anders dan zij zich misschien had voorgesteld. Anders dan zij wellicht gehoopt had. Maar zéker weten beter dan dat zij had kunnen bedenken.

God doet alles op Zijn tijd, de béste tijd! 

Maak het persoonlijk:

  • Kan jij zoals Maria geduld opbrengen?
  • Kan jij uitzien, met geduld en verwachting naar dat moment wat God alleen maar weet?
  • Wil je dit?Dan zal Hij jou helpen! 

Gezegende Kerstdagen,

Lieve groet, Anneke Pol