Wees niet bang

God weet precies wat deze dag gaat brengen, waar je tegenop ziet en wat je nodig hebt. Jij mag zijn woorden ontvangen: ‘Wees niet bang. Ik ben bij je en Ik zal je leiden.’ Je mag kracht putten uit Gods aanwezigheid en zijn trouw.

In de bijbel lees je dat Jozua deze woorden ontvangt. Hij heeft een uitdagende taak voor zich liggen. Mozes draagt het leiderschap aan hem over terwijl het volk op het punt staat het beloofde land binnen te gaan. Na 40 jaar rondtrekken door de woestijn is eindelijk het moment aangebroken om het land in te nemen. Het land Kanaän waarover de verkenners hadden verteld dat er versterkte steden en reuzen waren. Het gevolg was grote angst bij het volk. Nu jaren later, op dit kritieke moment moet Jozua opstaan als leider. Wat een bemoediging om van Mozes deze woorden te ontvangen: ‘ De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.’ (Deut.31:8).

Jij mag de dag ook ingaan aan de hand van Vader God. Alles in zijn hand leggen en kracht ontvangen om te gaan, wijsheid en inzicht om besluiten te nemen en liefde om uit te delen. 

Weet dat God bij je is, als je moeilijke situaties tegenkomt. Als je door het diepe water loopt, ben je niet alleen. Als alles tegenzit in je leven, word je niet overwonnen. Op momenten dat je je eenzaam voelt, mag je weten dat God er is. Hij belooft om met jou door het leven te gaan. Hij gaat voor je uit en zal je nooit verlaten. Je hoeft niet bang te zijn, want Gods liefde vult je. 

Te midden van diep verdriet, is Gods arm en troost om je heen. Het donker van de nacht zal oplichten door Gods aanwezigheid. God zal voor jou vechten en je hoeft niet te vrezen.

Je mag je verwonderen over Gods aanwezigheid. Proeven van zijn liefde en vol worden van zijn kracht. God die jouw beschermer is en de schuilplaats voor elke storm. Wat je ook tegenkomt in je leven, Gods trouw is over jou. Hij waakt over jou en je kunt altijd bij Hem terecht. Jij bent nooit alleen, God zelf staat aan jouw kant en legt zijn vrede diep in je.

God laat zijn vrede bij je zodat deze beschikbaar is als je het nodig hebt. Als je moeilijke situaties tegenkomt, roep dan Gods vrede in je op. Het zal je hart en geest binnenstromen en je rust geven. Je ervaart Gods aanwezigheid te midden van de onrust en weet God zal me hierdoor heen leiden. Hij is groter dan dit probleem en Hij is er bij. Niets en niemand kan je uit zijn hand roven.

Vrede helpt je om je geen zorgen te maken, maar te vertrouwen op God die er is. Om niet bang te zijn voor wat komen gaat, maar om op te kijken naar de grote God die alles in zijn handen heeft en die voor jou zorgt. Voor elke situatie die je tegenkomt is vrede voor jou beschikbaar.

Maak het persoonlijk

  • Lees Deut. 31:8 hardop, neem de tijd om stil te zijn en erover na te denken. 
  • Schrijf de woorden op die er voor jou uitspringen en vraag God wat Hij tot jou wil zeggen.
  • Zoek een leersituatie in je leven, waarin je wilt leren om op God te vertrouwen en je angst aan Hem te geven.

Gods shalom voor jou!