Privacy Statement Aglow NL

Aglow Nederland – een christelijke organisatie in Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. 

Toepasselijkheid 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door medewerkers en deelnemers van activiteiten verstrekte persoonlijke informatie. 

Verwerking van uw gegevens 
Aglow NL houdt een administratie bij van medewerkers. Om zicht te hebben op de medewerkers van Aglow, verzamelen wij persoonsgegevens van medewerkers via een formulier (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres). 

Het werk van Aglow NL wordt gefinancierd door giften. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om de administratie bij te houden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
U kunt op inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan Communicatie Aglow NL, via info@aglow.nl

E-mail 

  • Per mail ontvangt u informatie over Aglow NL en haar activiteiten. 
  • Per mail worden gebedsverzoeken verzonden aan de bidders van Aglow over medewerkers en hun familieleden bij ernstige ziekte of overlijden. 
  • Medewerkers en andere betrokkenen bij Aglow ontvangen na eigen opgave de Nieuwsbrief per mail. 


Contact met medewerkers
Aglow NL informeert haar medewerkers structureel over Aglow NL en Aglow International via de Sterrenbrief en andere mailberichten. De verantwoordelijke binnen een lokaal team stuurt de informatie door naar de andere teamleden. 

Bezoek aan onze website 
Aglow NL gebruikt op haar website gebruikt op haar website enkel noodzakelijke functionele cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld. Bij een bestelling worden persoonlijke gegevens gebruikt om de bestelling en betaling te verwerken.

Beveiliging 
Aglow NL heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.  

Vragen over privacybeleid 
Aglow NL houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met Communicatie van Aglow. 

Contactgegevens 
Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Aglow NL, t.a.v. Communicatie
Hooizolder 86
9205 CB Drachten
mail: info@aglow.nl

Privacy beleid Aglow NL 
Versie: 1.1, januari 2021