Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 883
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

2017 Aglows 50-jarig jubileum

Misschien denk je dat het wel wat vroeg voor me is om nu al na te gaan denken over het 50-jarig bestaan van Aglow, dat wij zullen vieren in 2017 op onze Internationale conferentie. Maar, met die geweldige gebeurtenissen nog maar maanden van ons verwijderd, zijn wij in het hoofdkwartier van Aglow al geruime tijd aan het denken en plannen aan het maken.

Het nummer 50 is het nummer verbonden aan de Heilige Geest en Zijn werk. Als ik denk aan het geweldige werk van de Heilige Geest dat begon in 1967 in het leven van vrouwen en dat nog steeds tot op vandaag doorgaat samen nu met de mannen, ben ik tot tranen bewogen.

Van Aglow is wel gezegd dat, ‘Aglow is de grootste Apostolische bediening op aarde.’ Er is ook gezegd dat, ‘Aglow is uit het niets voortgekomen!’ Aglow heeft geen andere bedieningen, organisaties of trends gekopieerd.

Echt, we hebben eenvoudigweg geprobeerd om in ieder opzicht de leiding van de Heilige Geest te volgen. We zijn doorgegaan door culturele veranderingen, de feministen beweging, economische tegenslagen, wereldcrisissen, crisis in de kerk, veranderde tijden, en steeds weer andere denkbeelden en agenda’s die Gods mensen over de hele wereld hebben uitgedaagd. Alleen God en het krachtige werk van Zijn Heilige Geest konden een beweging door Hem in gang gezet, niet alleen continueren, maar laten groeien en vuriger en levendiger te laten worden met ieder voorbijgaand decennium. Heilige Geest, wij eren U!

Aglow is geboren uit de Charismatische vernieuwing in de zestig en zeventiger jaren. Vader Dennis Bennett, de auteur van het boek ‘Nine O’ Clock in the Morning’ en vader van het ontwaken van de Geest, was een vriend en buurman. Ik herinner me dat ik luisterde naar deze briljante charismatische man die zo enthousiast vertelde over de ervaring die voor altijd zijn leven veranderde. Als de Rector van een Episcopaalse kerk in Zuid Californië, werden zijn ogen geopend voor de krachtige waarheid van dit gedeelte van onze erfenis als gelovigen. Het was een waarheid die als een explosie kwam in ons bewustzijn en leven, die niet alleen individuele levens aanraakte, maar vele belangrijke denominaties en in velen nieuw leven in blies.

Als iemand die opgroeide in een grote denominatie, lijkt mijn getuigenis op dat van velen van jullie. Ik kan me niet herinneren dat er een tijd was, dat ik geen gelovige was in Jezus Christus. En toch, toen ik de doop in de Heilige Geest ontving veranderde alles. Alles wat waarheid was, alles dat ik had geloofd over het Evangelie, dingen die ik had gelezen in Zijn Woord, en zelfs gebed, kwam tot leven op een wijze die moeilijk te beschrijven is. En, het is nooit verandert. 

Ik ben zo dankbaar voor de Heilige Geest. Ik dank Hem steeds weer opnieuw voor Zijn tegenwoordigheid in mijn leven. Ik dank Hem voor Zijn werk dat steeds in mij doorgaat om mij op een hoger plan te brengen, mij uit te dagen en te veranderen, en mij te leiden op de eeuwige weg.

Gedurende deze 40, en spoedig 50 jaar, hebben we vastgehouden aan ons belangrijkste onderdeel van onze Geloofsbelijdenis in verband met het belang van het gedoopt zijn in de Heilige Geest. Het is cruciaal in het leven van de gelovige.

Niet zo lang geleden las ik opnieuw in de Bijbel in Handelingen waar het spreekt over het belang van deze ervaring. Het wordt steeds weer benadrukt in het boek Handelingen. Het was een centrale ervaring in het leven van Gods kinderen in de Bijbel.

Toen ik afgelopen januari in Rome was voor de Aglow Europese leiders conferentie sprak Asher Intrater over de Heilige Geest. Hij begon met het lezen van Handelingen 1:4. Verlaat Jeruzalem niet, maar wacht op de vervulling van de belofte van de Vader, die je van Mij hebt gehoord; want Johannes doopte met water, maar jullie zullen binnen enkele dagen gedoopt worden in de Heilige Geest.

Asher ging verder met te spreken over het volgende. Toen Jeshua dit zei, was het iets meer dan 40 dagen na de opstanding, en ongeveer een week voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dit was de derde van een serie van drie gebeurtenissen. Zij gebeurde allen op Bijbelse feestdagen. De eerste was de kruisiging van Jeshua, de Messias, wat gebeurde op Pascha. Dit was het vastgestelde moment in de geschiedenis waar God het probleem van de menselijke zonden oploste.

Slechts een paar dagen later, op een andere feestdag, genoemd de Omer, wat het vieren van het beweegoffer was, stond Jezus op uit de dood. Dit was het moment in de geschiedenis dat God voor eens en voor altijd het probleem van het menselijk sterven oploste.

40 dagen na de opstanding, toen Jezus onderwees over het Koninkrijk van God, gaf Hij aan dat in het Koninkrijk van God dat ging komen iets speciaals moest gebeuren. Hij vertelde de discipelen dat Hij zou opstijgen en naar de hemel gaan en God zou Zijn Heilige Geest op hen uitstorten. Je zult gedoopt worden in de Heilige Geest en vol zijn met Zijn kracht en Zijn vuur.

Dus, op het Pascha, rekende Jezus af met de zonden van de mens. Met Zijn opstanding uit de dood rekende Hij al met het probleem van de dood van de mens. En met de uitstorting van Zijn Heilige Geest, vervulde God de bestemming van de mens!

Met de doop van de Heilige Geest kwam het menselijk ras in een plaats van bestemming, een plaats van glorie, een plaats van vervuld zijn met de Geest van God, van het hebben van Gods Glorie en Zijn vuur in en op ons.

Dit was de belangrijkste ervaring van Gods volk in de Bijbel. Er is geen andere oplossing. Dit is Gods manier. Er is geen politieke macht, noch militaire macht, noch intellectuele macht die persoonlijke of wereldproblemen kan oplossen. Slechts de kracht van de Heilige Geest kan de harten van mensen veranderen, en de massieve problemen die we vandaag de dag hebben in de wereld kan oplossen.

Als Aglow haar 50-jarig jubileum nadert, is mijn gebed als presidente van deze geweldige bediening dat wij door zullen gaan om te wandelen in onze toekomst met een frisse zalving en een frisse ervaring van de Heilige Geest, een vernieuwd gevoel van onze bestemming en vrijmoedigheid voor God dat een ieder die op onze weg komt doet zeggen, ‘Zij die de wereld ondersteboven hebben gekeerd zijn ook tot ons gekomen!’ Handelingen 17:6.

En toen zij hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Hand. 4:31.

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

maart 2016

Aglow International