Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 944
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Agressieve Liefde

Nog maar een paar weken geleden woonden Tony en ik de Europese leidersconferentie bij, geleid door het Europees Comité in Krakau, Polen. Ik moet erbij zeggen dat Polen in januari niet de meest milde tijd van het jaar heeft om deze prachtige stad te bezoeken. 

Hoewel, het samenzijn met al onze Aglow broers en zussen was een geweldige en warme ervaring. Ik heb het weleens meer gezegd, maar samenzijn met het Aglow gezin, waar dan ook in de wereld is alsof je iemand al je hele leven gekend hebt. Je bent een instant familie. Alleen het werk van de Heilige Geest en onze wederzijdse liefde van Jezus kan zo'n verschijnsel produceren.

Er waren zo'n 30 landen vertegenwoordigd. De aanbidding werd geleid door twee vrouwen uit Groot-Brittannië, Sarah White en Amy Coulbeck, samen met een violiste Ruzanna Torosyan, de nationale presidente van Armenië. Nogmaals, het uiten van onze wederzijdse liefde van God en ons verlangen Zijn naam te verhogen tilde de atmosfeer op tot ongekende hoogte.

De spreker dit jaar was Asher Intrater uit Jeruzalem. Asher sprak vier keer en elke boodschap was gevuld met openbaring, zalving, humor en toch met de ernst die hij heeft in het voorbereiden van Gods volk op de eindtijd en de tweede komst van Jezus. Eén zin die hij uitsprak is voortdurend in mijn hoofd en mijn hart blijven hangen. "Het is tijd om mensen te waarschuwen voor het kwaad dat eraan komt." Als gelovigen weet ik dat we ons allemaal bewust zijn van de tijd waarin we leven, toch, toen Asher deze ernstige woorden sprak, sprong er iets op in mijn hart. De tijd is dichterbij en de nood is groter dan we ons toestaan ons te realiseren.

Sta op, schijn; want je licht is gekomen!

Zijn preken gingen ook over bekende woorden uit Jesaja 60:1-3. "Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden."

Hij voegde het volgende commentaar toe toen hij begon te spreken met betrekking tot deze tekst van opstaan en verlicht worden. "Ik voelde vandaag in gebed dat de Heer, Yeshua, tegen jullie wilde zeggen: dankjewel. Dank je voor het leiderschap van Aglow. Dank je voor heel Aglow en Aglow in Europa. Dank dat je wandelt met Hem en zijn licht bent in onze wereld."

De verheerlijkte Bruid

De bijzondere aandacht die ik wil brengen in deze blog is de boodschap over de Verheerlijkte Bruid. Hij sprak uit Psalm 45:1-2 "U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen; genade is op uw lippen uitgegoten; daarom heeft God u voor eeuwig gezegend."

Hij zei: als je Yeshua ontvangt, dan krijg je alle mensen die met Hem meekomen. Dat is niet altijd een eenvoudig begrip. Jezus is zowel de Koning van Israël en het Hoofd van de Kerk. Voor een Christen, die Jezus ontvangt, je krijgt het volk van Israël gelijk met Hem. En voor een Joods persoon, die tot geloof in Yeshua komt, dat is geen makkelijk begrip. Hij moet de Hele Kerk van de Heidenen erbij nemen. 

Ik zal iets komisch erbij vertellen dat Asher met ons deelde. Hij groeide op in een synagoge. Hij zei: "Ik was nog nooit in mijn leven in een kerk geweest. Ik herinner me één keer dat ik in een kerk kwam, dat was voor een trouwerij in een Katholieke kerk. Mijn vader zat aan de ene kant en mijn zoon aan de andere. Toen we binnenkwamen, stond daar een hele grote crucifix. Het leek alsof hij tien meter breed was." Deze drie Joodse mannen lopen naar binnen en zien Jezus aan het kruis. "Mijn vader boog naar mijn zoon en fluisterde: 'wees maar voorzichtig, kijk eens wat ze gedaan hebben met de laatste Jood die in deze plaats kwam.'"

Kun je je de obstakels voorstellen die overwonnen moeten worden in het denken van een Jood? Terwijl dit een nogal humoristisch voorbeeld is dat plaatsvond in het leven van Asher, laat het het verborgen denken zien in het hoofd van sommige Joodse mensen.

In ons begrip raakt een Jood, als hij gaat geloven in Jezus, betrokken in een groter beeld dan hij gekend heeft. Hij is nu onderdeel van een wereldwijd lichaam, genoemd De Kerk (of Het Lichaam van Christus).

Denk eens aan wat Jezus zei over de schat in de akker. (Mattheüs 13:44) Het Koninkrijk van God is als een schat verborgen in een akker. Je kunt niet alleen de schat kopen; je moet de hele akker kopen. Dus, als we Jezus willen, omdat Hij de schat is, dan moeten we ook het hele veld met Hem nemen.

Efeze 1:15 verwijst naar allen die tot geloof in de Here Jezus komen als heiligen! Misschien denk je: "Nou, ik ken er een paar die ik geen heilige zou noemen." Maar vanuit hemels perspectief zijn we allemaal heiligen genoemd. Ieder persoon, die wedergeboren is en vervuld met de Heilige Geest is een heilige van God. En we zijn geroepen om die groep mensen lief te hebben.

De Ecclesia

Yeshua is een Bruidegom en Hij heeft een Bruid, een vrouw. Dat zijn wij allemaal bij elkaar. De Bijbel noemt dit in het Grieks de Ecclesia. Dat kan betekenen een plaatselijke geloofsgemeente en het betekent ook alle kinderen van God bij elkaar.

Denk aan het feit dat Yeshua prachtig is en verheerlijkt. Zijn liefde voor ons trekt ons op tot die plaats van schoonheid en glorie. Zijn verlangen, Zijn passie voor Zijn bruid verhoogt ons tot een plaats waar we prachtig worden; we worden verheerlijkt. We zijn vervuld met dezelfde Geest die Hij heeft.

We worden uitgedaagd alle heiligen lief te hebben. We zijn geroepen om ons hart te vergroten tot een grote maat, meer dan iemand van ons ooit heeft ervaren. Hij roept ons op lief te hebben zoals we nooit eerder hebben gedaan….. En dat houdt alle heiligen in.

Denk aan deze grote uitbreiding. Er zijn heiligen in elke natie, elke kleur, elke taal en elke etnische achtergrond. Er zijn meer dan 150 miljoen Chinese gelovigen. Veel Arabische mensen komen tot geloof. Denk aan Oost Europese mensen die tot geloof komen, Joden, mannen en vrouwen komen tot geloof. Denk aan al de verschillende culturen, geloven, gewoonten, talen en personen. Toch wordt elke groep geroepen en leert elkaar lief te hebben.

Dit betekent een agressieve soort liefde. Een liefde die komt van de hemel. Dit soort liefde betekent dat we moeten leren ons leven af te leggen voor elkaar.

Christus hield van de kerk en gaf Zichzelf voor haar, dat Hij haar mocht heiligen en reinigen met het waterbad door het Woord dat Hij haar voor Zich mocht plaatsen, een glorieuze kerk, zonder vlek of rimpel of zoiets, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Efeze 5:25 

Wij zijn de Internationale Kerk, de Ecclesia, het Internationale Lichaam van Christus.
Wij zijn Zijn verheerlijkte Bruid.

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

maart 2018

Aglow International