Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 933
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Aankondiging

DE AANKONDIGING DIE DE WERELD VERANDERDE

JOY TO THE WORLD  
Ik hou van het vreugdevolle geluid van Kerst. Die klanken vullen de lucht, heb je dat gemerkt?
Er zijn speciale evenementen op school, concerten met koren, kinderen die zingen in de winkelcentra en gewijde, hartverwarmende liederen van deze tijd vullen overal de atmosfeer. Het brengt het Licht dat het duister verdrijft. Het is: “Schitterende stralen van Uw Heilig gelaat, met de dageraad van reddende genade …”

DE AANKONDIGING 
De engel zei: “Wees niet bang. Ik ben hier om een grote, vreugdevolle gebeurtenis aan te kondigen, die bedoeld is voor iedereen, wereldwijd: Er is net een Redder geboren in de stad van David, een Redder, die Messias en Meester is. En hier moet je naar kijken: een baby, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe.”

Ineens werd de engel vergezeld door een groot koor van engelen die God lof toezongen:
Glorie aan God in de Hemelen, vrede voor alle mannen en vrouwen op aarde in wie Hij een behagen heeft. Lukas 2:11-14 (The Message) 

VOOR DE HELE WERELD
Vandaag leven we in een wereld die redding nodig heeft, een wereld die hongert naar genade en liefde.
Vandaag heeft de wereld het ware Licht nodig, het enige Licht dat de toenemende duisternis om ons heen kan verdrijven.

Jij en ik zijn de dragers van dat Licht. Overal waar we gaan, gaat Hij met ons mee en Zijn Licht schijnt door ons en raakt degenen om ons heen. Wij zijn Zijn zichtbare hulp die straalt met Zijn Majesteit en zoals de ster die de drie koningen de weg wees, Zijn Licht en Leven in ons wijst de weg naar de Prins van de Vrede, onze Redder, Jezus.

HIJ KWAM
Twee simpele woorden … “Hij Kwam!”

Deze twee woorden zijn de wortel van alle waarheid. Deze twee simpele woorden vullen de atmosfeer met hoop en verwachting. Alle noden, de hoop, de verlangens, de dromen, de leegte die de mens meedraagt in zijn hart, heeft vervulling gevonden in deze twee woorden: “Hij kwam!”

In Hem was leven en het leven was het licht van de mensen. Johannes 1:4
Hij kwam als het Licht van de wereld. Hij kwam met reddende Genade en Liefde om ons leven om te vormen en te herstellen van leegte naar volheid.
Hij is het ware Licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. John 1:9

ALLE DINGEN ZIJN NIEUW
Met de aankondiging door de engel van de geboorte van Christus kwam ook de uitspraak dat deze Redder alles nieuw zou maken. De geboorte van deze baby was een wereld veranderende gebeurtenis voor iedereen die Hem welkom zou heten in zijn/haar hart.

De Baby, het Licht van het Leven, deze unieke God-uitdrukking, Hij kwam en maakte alles nieuw inclusief ons! Hij bracht ons uit de duisternis en veranderde ons in een kind-van-Godzelf en Zijn Licht en Leven werd overvloedig in onze ziel.

Het echte doel, het echte werk van Kerst is de verlorenen te vinden, de gebrokenen te helen, de hongerigen te voeden, de gevangenen te bevrijden, de naties te herbouwen, vrede te brengen onder de mensen, vreugde te herstellen en muziek te maken in het hart.

Dat is de reden waarom tranen over mijn wangen rolden gisteravond, toen ik meezong in de overvolle concertzaal, toen we samen het laatste couplet zongen van Joy to the World…..

No more let sins and sorrows grow,  
Nor thorn infest the ground;     
He comes to make His blessings flow  
Far as the curse is found,  
Far as the curse is found,   
Far as, far as the curse is found.                   

Laat zonde en zorgen niet meer toenemen,
Noch doornen de grond onveilig maken;
Hij komt om Zijn zegen te laten stromen
Zover als de vloek gevonden is
Zover de vloek gevonden is.
Ja, zover de vloek gevonden is.

Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt zal niet in duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Johannes 8:12
Open je hart deze kerst en ontvang, opnieuw, Christus, de Koning en al wat Hij brengt!
Van mijn hart naar het jouwe, MERRY CHRISTMAS!

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

december 2017

Aglow International