Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 876
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

De Tweede Advent

Ik houd ervan om familietradities te hebben, speciaal in deze tijd van het jaar. Een van die tradities is om de Adventstijd te beginnen om het Seattle Pacific University’s Concert bij te wonen, ‘De heilige klanken van Kerst’ De muziek die ze spelen is een afspiegeling van klanken van de gehele wereld, en ook bekende liederen die onze harten in beroering brengen. Ik vind dit een geweldige gelegenheid om de Kersttijd te beginnen met de focus op verwachting, realisatie en viering van de geboorte van onze Heiland die kwam om ons te bevrijden.

ADVENT

Advent is een tijd die in vele westerse Christelijke kerken gezien wordt als een tijd van verwachting en voorbereiding voor de viering van de geboorte van Jezus.

Het woord Advent betekent ‘komst of aankomst’ in het Latijns. De eerste Advent gebeurde zo’n 2000 jaar geleden toen Jezus als een baby in de wereld kwam om als mens onder ons te leven en voor ons te sterven.

Zijn vleeswording nam alles dat tot ons menszijn behoorde en gaf het vrijgekocht aan ons terug. Al onze neigingen en lusten, onze capaciteiten en verlangens, zijn gereinigd en bijeengebracht en verheerlijkt door Christus. Hij kwam niet om ons menselijk leven uit te dunnen; Hij kwam om het vrij te maken. (Thomas Howard, uit Evangelisch is niet genoeg)

Wij hebben de ultieme gift ontvangen, verlossing.

TWEEDE ADVENT

Er is een tweede, toekomstige Advent die zal plaats vinden als Jezus terugkomt naar deze wereld als Koning der Koningen om deze wereld te regeren en Zijn regering te vestigen vanuit de stad Jeruzalem. Dit is een gebeurtenis waar de hele schepping op wacht.

Advent is getekend door een geest van verwachting, van anticipatie, van voorbereiding, en verlangen, en we worden ons steeds meer bewust dat er een verlangen is naar bevrijding van het kwaad van deze wereld en zijn expressie van haat en kwaad.

Wij verwachten een Koning die zal regeren in waarheid en gerechtigheid over Zijn volk en Zijn schepping. Wij verlangen naar de regering van de Gezalfde, de Messias, die vrede, gerechtigheid en rechtvaardigheid in de wereld zal brengen. Wij weten dat Gods plan is om ieder werelds systeem op de knieën te brengen, de massa’s te bevrijden, als het eind der tijden nadert. Gods bedoeling is om een oogst binnen te halen van iedere natie en volk op aarde.

DE INTERNATIONALE KERK STAAT OP

Als 2015 tot een einde komt, zijn we ons bewust van de steeds grotere duisternis, maar we zijn ons ook bewust dat het licht toeneemt. De Heer zal over u opgaan, en Zijn glorie zal over je gezien worden (Jesaja 60).

We zijn ons ook bewust van de Internationale Kerk die in lijn wordt gebracht met Gods eeuwige doel zodat de veelkleurige wijsheid van God bekend zal worden VIA DE KERK aan de overheden en machten in hemelse gewesten (Efeziërs 3:10).

Wij zijn getuige van de hand van God die zich beweegt onder gelovigen met een moslim achtergrond, Joodse gelovigen en heidense gelovigen. Dit is een historische gebeurtenis, omdat het in vorige generaties nooit plaats vond.

God verenigd een volk vol zijn van licht.
God bereid een volk vervuld met Zijn glorie.

God maakt een volk gereed vol van vrijmoedigheid en geloof en heeft het op de proef gesteld, en zij kennen hun God, net zoals David de leeuw en de beer. Uw dienstknecht heeft beide gedood, zowel de leeuw als de beer; en deze onbesneden Filistijn zal als een van hen zijn, omdat hij de legers van de levende God heeft bespot (1 Samuël 17:36).

Het feit was dat de vijand ten strijde trok tegen de legers van de levende God!

2016

2016 zal een jaar zijn waarin geloof, vrijmoedigheid, licht en glorie zullen opstaan in Gods kinderen op een geweldige wijze.

Ja, we genieten van de Adventstijd en vieren de eerste komst van Jezus.
Maar onze ogen en onze geest zijn meer gericht op de Tweede Advent, de wederkomst van Jezus als Koning.

HIJ MAAKT DE NATIES GETUIGEN 

Ik sluit af met de woorden van een lied, Vreugde aan de wereld:

Hij regeert de wereld met waarheid en genade
En maakt de naties getuigen
De glorie van zijn gerechtigheid
En het wonder van zijn liefde,
Het wonder van zijn liefde,
En wonderen, wonderen van zijn liefde.

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

december 2015

Aglow International