Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 919
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Een kostbaar erfdeel

Want U, o God, hebt gehoord naar mijn geloften, U hebt het erfdeel gegeven van hen die Uw Naam vrezen. Psalm 61:6.

Deze maand, op 2 april, dankte ik opnieuw, voor een levens veranderende gebeurtenis die tot op de dag van vandaag nog effect heeft. Ik wil dit graag delen …

2 april 1922 was de dag lang geleden, dat mijn vader zijn leven aan Christus gaf in een Opwekking die gaande was in Belfast, Noord Ierland. Mijn vaders familie nam actief deel aan hun Presbyteriaanse kerk. Maar toch, toen William P. Nicholson, bijgenaamd 'de tornado van de preekstoel' naar Belfast kwam om zijn vurige boodschap te brengen, 'was het alsof ik nooit eerder het Evangelie had gehoord', aldus mijn vader.

In de vroege twintiger jaren ging Noord Ierland door een tijd van grote bloedige strijd. Er waren tijden van grote vrees en wanhoop. Er heerste veel vrees en het verspreide zich zelfs tot in de kerken.

William Nicholson was een man van gebed, die vaak uren doorbracht in gebed en gemeenschap met God. Vanuit zijn gebedsruimte beklom hij de preekstoel bekrachtigd met kracht vanuit de hemel.

Hij was een onbevreesd persoon die een brandende ijver voor Gods mensen had om ze in de kracht van het geloof op te laten staan en voluit voor God te gaan. Twee van zijn favoriete boodschappen waren 'Gods liefde' en 'Gods hel'. Hij predikte de liefde van God met grote warmte en tederheid, maar, voor degenen die de boodschap van het goede nieuws weigerden te accepteren, bood hij het enige alternatief aan, Gods hel. Hij preekte met zoveel ijver en passie over elk aspect van de hel dat zijn toehoorders zeiden dat zij het vuur en de zwavel bijna konden ruiken.

Mijn vader werkte op de nabij gelegen Harland en Wolff scheepswerf, toen er Opwekking kwam in Belfast. Hij vertelde dat hij na zijn werk de werf verliet en rechtstreeks naar de avonddienst in zijn kerk ging, zo gefascineerd was hij door de vurige Ierse evangelist, de eerwaarde Nicholson.

In het verloop van de dienst had dominee Nicholson, in zijn ijver en vrijmoedigheid, geen geduld voor de formaliteiten van de kerk. Hij nodigde uit, nee drong er bij zijn luisteraars op aan om te gaan staan en met luide stem te roepen: 'ik aanvaard Jezus Christus als mijn Verlosser'. Jaren later, toen hij vanaf zijn eigen preekstoel predikte, begon mijn vader nog steeds te huilen als hij vertelde over de avond dat hij opstond om zijn beslissing voor Christus bekend te maken.

De honger naar God groeide in zijn hart. Hij was een student van het Woord. Hij was een krachtig prediker, geweldig gezalfd door de Heilige Geest. Ik kan me herinneren dat ik na het horen van zijn boodschap, aan het eind van de zondagochtenddienst vaak niet kon opstaan van mijn stoel. Hij bracht het Woord met zo’n boeiend effect. Het bewerkte een honger in mijn eigen hart om God te kennen zoals hij Hem kende. Die honger is er tot op de dag van vandaag. Het verlangen naar meer, meer openbaring, meer inzicht, meer van de Heilige Geest, meer van God, om mijn leven steeds meer in bezit te nemen. Het verlaat me nooit, Het heeft zich door de vele jaren heen alleen maar vermeerderd.

U hebt mij het erfdeel gegeven van hen die U vrezen, Uw Naam vereren en eerbiedigen, spreekt van een kostbaar erfdeel. Erfdeel spreekt van iets dat is 'gegeven of overgedragen door, gekregen van, iemand die is voorgegaan.' Hoewel we weten dat redding niet wordt geërfd, maar een persoonlijke beslissing is, geloof ik dat honger naar de dingen van God kan worden aangemoedigd. 'Overdragen' betekent om van een persoon naar de ander door te geven, om het te verspreiden.

Ik ben zo dankbaar voor mijn erfdeel en voor de honger die is overgedragen. Het begon met de prediking van een vurige vrijmoedige Ier, die het leven van mijn vader op zo’n manier aanraakte dat het zelfs nu nog effect heeft door mij, mijn kinderen en kleinkinderen.

Mijn gebed is dat die ijver en vuur in de prediking zal terug komen in de kerk, En deze onbevreesde, stoutmoedige beschrijving van 'Gods liefde' en “Gods hel” ons in bezit zal nemen, effect op ons zal hebben en overgedragen zal worden op een ieder die ons pad kruist.

Zal Aglow de Heilige Geest toestaan om een nieuw vuur aan te wakkeren in ons midden?

Mijn antwoord is JA! KOM HEILIGE GEEST!! 

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

april 2017

Aglow International