Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 864
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Evangelie in 1 woord

Als je het evangelie in een woord zou moeten samenvatten, zou het ‘relatie’ kunnen zijn.

Toen aan Jezus werd gevraagd wat het eerste gebod was sprak Zijn antwoord over relatie, relatie met God, met jezelf en met anderen.

‘Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk, is: Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.’

Jezus, zei niet alleen dat dit de eerste en belangrijkste bevelen waren, maar zij zijn het fundament onder alles: de gehele wet en de profeten zijn gebaseerd op dit concept. Relatie is de kern van al dat we zijn en alles dat we doen.

 Denk hier aan:

 • Redding gaat over relatie met God
 • Heiliging gaat over relatie met God en anderen
 • Doop in de Heilige Geest gaat over relatie met de Heilige Geest
 • Gebed/voorbede gaat over relatie met God en anderen

 

Dit zijn een paar van de fundamenten van ons geloof die onlosmakelijk zijn verbonden met relatie.

Het gebied van vijandelijke aanvallen

Relatie is het gebied waar de vijand het hardste werkt om ons te laten falen, want als we falen op dit gebied, hebben we geen getuigenis!

Het is Gods doel om Zichzelf te openbaren en Zichzelf bekend te maken door Zijn kinderen. Hij heeft ons gekozen om te leven in Zijn tegenwoordigheid en Zijn glorie te zien zodat wij Zijn glorie zullen openbaren op deze aarde.

‘Opdat zij een zullen zijn….opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn’. Uit Johannes17:1-23

Dus, de manier waarop wij leven en liefhebben zal de wereld laten zien dat het Koninkrijk van God in ons midden is gekomen.

Niet zolang geleden las ik de Eerste brief aan de Korintiërs met het geweldige onderwijs over groeien naar Gods beeld, zoeken naar heiligheid, de wandel in geloof en sleutels tot vernieuwing van het kerkelijk leven. Ik werd speciaal aangesproken door het gedeelte dat spreekt over verdeeldheid in de kerk. ‘Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen?’  1 Korintiërs 3:3.

Verdeeldheid komt door zonde. Liever dan uit gerechtigheid en de nieuwe mens te leven, reageren we soms door te denken en te spreken van uit ons zondige verleden. Dingen, zoals zelfverdediging, schuld, negativisme, zelfbescherming, houding, gekwetstheid, boosheid, vrees voor intimiteit, en een ongezond beeld van jezelf kunnen de verborgen dingen zijn in het hart wat maakt dat wij reageren op een zondige kwetsende manier. Als we eerlijk naar onszelf kijken, moeten we toegeven dat er tijden zijn dat we ons ergeren, ons hart afsluiten, tijden dat we vooroordelen hebben of mensen een etiket opplakken. Deze dingen gaan in tegen wat God heeft bedoeld - Zichzelf en Zijn heerlijkheid openbaren. Wij kunnen worden als vervuilde lantarens waar bijna geen licht meer door kan.

Relatie wordt uitgeleefd in ons dagelijks leven met degenen die God het dichts bij ons heeft geplaatst. Degenen met wie we leven, werken, en met wie we op regelmatige basis contact hebben. Het is in deze levens dat situaties zich voordoen waarin onze houding, ongeduld, negativisme, gekwetstheid, boosheid, irritaties, onvriendelijkheid, en ondankbaarheid naar boven kunnen komen. Gelukkig zijn we met mensen die van ons houden en van wie wij houden, dus de gelegenheid om onszelf te verootmoedigen en onze tekortkomingen toe te geven en onze zonde te erkennen wordt gemakkelijker.

Een belangrijke strategie van de vijand, speciaal tegenover de gelovigen is om verdeeldheid te brengen op elk niveau van relaties: tussen de mensen in een gemeente, tussen man en vrouw, kinderen en ouders, tussen vrienden, collega’s. Zijn doel is om het beeld van God op aarde te vervormen en een toekomstige beweging van God te voorkomen.

In Christus Jezus – Onze verdediging

Ik geloof dat dit een van de redenen is dat we de waarheid van God op een diepere manier in ons hart hebben genomen. We zien wat het betekent om alles anders te zien! Onze perceptie, onze manier van denken en ons spreken, moet veranderen omdat de Heilige Geest voortdurend bezig is om ons te veranderen naar het beeld van Christus

 • Wij zijn mensen die leren te leven in onze nieuwe identiteit.
 • Wij zijn mensen die leven aan de andere kant van het kruis.
 • Wij zijn mensen die de voortgang van een nieuwe manier van leven in Christus Jezus omarmen.
 • Voortgang is er om je in te verblijden, het te omarmen, en het te verdragen. We zullen altijd in dat proces zijn.
 • Maar, als wij ons er toe zetten om te genieten van de reis, zullen we verrukt zijn van de reële veranderingen die we zulle zien.
 • Streef bewust naar eenheid.
 • Geef geen ruimte aan verdeeldheid of competitie.
 • Respecteer anderen.
 • Erken dat verdeeldheid zonde is. Het is een plaats in je hart waar God je wijst op de volgende mate van vrijheid.

 

Aglow is in het proces om mensen op te bouwen. God is bezig om mensen op te bouwen voor Zijn glorie. Wij kunnen niet verliezen! Wij maken deel uit van het winnende team.

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

19 september 2015

Aglow International